Frågelista: Folkmusik och teknologi

Frågelista: Folkmusik och teknologi

Frågelistan avslutades den 21.6.2018. Vi tackar för alla inskickade svar!

Hjälp oss forska i folkmusik och teknologi!

I dagens värld är vi omgivna av mer teknologi än någonsin förut. Med dess hjälp kan vi på nya sätt inte bara skapa, sprida och lyssna på folkmusik utan också samlas och diskutera musiken via helt nya kanaler. SLS/Finlands svenska folkmusikinstituts samlar nu in erfarenheter om folkmusik och teknologi. Vi vill reda ut om och hur den nya teknologin påverkat dig och ditt förhållande till folkmusiken. Eller är det kanske så att teknologin aldrig haft någon större betydelse för dig?

Svara på frågelistan här

I frågelistan förstås folkmusik i ordets vidaste betydelse, såväl inom den finlandssvenska kultursfären som utanför den. Insamlingen görs i samarbete med forskningsprojektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie, som du kan läsa mer om på SLS webbplats.

Om du vill svara men inte har möjlighet att göra det på webben, kontakta Niklas Nyqvist, SLS/ Finlands svenska folkmusikinstitut (e-post: niklas.nyqvist@sls.fi, telefon: 06 319 5605) så får du frågelistan och anvisningar samt ett frankerat svarskuvert. Insamlingen pågår till 21.6.2018. Obs! Om du skickar in dina svar med post behöver arkivet en undertecknad samtyckesblankett för att ditt svar ska kunna arkiveras i SLS arkiv och göras tillgängligt för forskning.

Samtycke, blankett