Finlandssvenska bebyggelsenamn

Finlandssvenska bebyggelsenamn – bebyggelsenamn.sls.fi

År 2001 utgavs boken Finlandssvenska bebyggelsenamn (SSLS 635) av SLS. Sammanställningen gjordes av professor Lars Huldén med material och namntolkningar av Huldén själv samt av en arbetsgrupp bestående av ortnamnsforskarna Åke Granlund, Nina Martola, Ritva Liisa Pitkänen, Carl-Eric Thors och Kurt Zilliacus. Förutom att vara en sammanställning av dessa personers mångåriga vetenskapliga arbete är verket också en sammanfattning av över hundra år av finlandssvensk och även finsk ortnamnsforskning. Boken fick ett gott mottagande och stor spridning bland den finlandssvenska allmänheten, och är för tillfället slutsåld.

År 2014 publicerade SLS en digital utgåva av den populära boken. Den digitala utgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter samt ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn. Utöver att göra materialet mer lättillgängligt med nya mångsidiga sökvägar har målet med den digitala utgåvan varit att kontinuerligt bygga vidare på det vetenskapliga innehållet. I det här arbetet har Lars Huldén varit en drivande kraft. Eventuella uppdateringar genomgår en vedertagen vetenskaplig granskning innan de genomförs. I den digitala utgåvan sammanförs tidigare separata delar, bl.a. har de ofta förekommande namnelementen (-by, -böle m.fl.) varit åtskiljda från uppslagsorden. Nu kan dessa och även ovanligare förkortningar kombineras vid uppslagen om bynamnen. Byarna är också kopplade till en kartfunktion och dessutom finns kartor över de vanligaste namnelementens utbredning i Svenskfinland.

Den digitala utgåvan Finlandssvenska bebyggelsenamn är gratis att använda och anpassad för både smartmobiler, pekplattor och persondatorer.