Finlands svenska litteraturhistoria

Finlands svenska litteraturhistoria är det första stora översiktsverket över den svenska litteraturen i Finland och har blivit ett standardverk sedan det utgavs i två delar 1999 och 2000. Den första delen (utg. Johan Wrede) handlar om litteraturen från medeltiden till sekelskiftet 1900 och den andra (utg. Clas Zilliacus) behandlar 1900-talets litteratur och innehåller även en omfattande uppslagsdel. Sammanlagt medverkar över femtio litteraturvetare och historiker från Finland och Sverige. En förkortad och uppdaterad version av de avsnitt som behandlar 1900-talet utgavs 2014.

Finlands svenska litteraturhistoria ger ett historiskt perspektiv på litteratur och läsning genom överblickar av författare, verk och epoker, och undersöker också det litterära livet i genrer och institutioner. Verket utgår från en bred syn på litteraturen – i första delen betraktas den svenska litteraturen tillsammans med litteraturen på andra språk i Finland, från medeltidens litteratur på latin till 1800-talets nationallitteratur på finska. Den andra delen följer utvecklingen av den finlandssvenska litteraturen både som minoritetslitteratur och som en en del av Finlands litteratur. Den eftersträvar ett omfattande litteraturbegrepp som lyfter fram även barn- och ungdomslitteratur, rese- och folklivsskildringar, essäer och memoarer.

I den förkortade och uppdaterade boken Finlands svenska litteratur 1900–2012 (red. Michel Ekman) ingår avsnitten om 1900-talet medan en stor del av texterna om tiden efter 1975 är nyskrivna. Boken har också utkommit på tyska i samarbete med förlaget Kleinheinrich. I anslutning till den svenska versionen finns även en lärarhandledning med uppgifter och övningar som riktar sig till modersmålslärare i högstadiet och gymnasiet.

  • Finlands svenska litteraturhistoria I. Åren 1400–1900, utg. Johan Wrede (1999)
  • Finlands svenska litteraturhistoria II. 1900-talet. Uppslagsdel, utg. Clas Zilliacus (2000)
  • Finlands svenska litteratur 1900–2014, red. Michel Ekman (2014).
  • Finnlands schwedische Literatur 1900–2012, Hg. Michel Ekman (2014). Tysk övers. av Regine Elsässer och Klaus-Jürgen Liedtke
  • Lärarhandledning till Finlands svenska litteratur 1900–2014, red. Barbara Huldén