Finlands svenska historia

finlands-svenska-historia-1-till-4.jpg

Finland och Sverige har en lång gemensam historia. Det som i dag är Finland var en del av det svenska riket under 600 år fram till 1809. Serien Finlands svenska historia beskriver hur samhället, politiken, ekonomin, bebyggelsen, språkförhållandena, kyrkan och kulturen har påverkats av de svenska influenserna sedan medeltiden. Serien är komplett, fyra delar har utkommit på svenska och tre delar har också utkommit i finsk översättning (översättningen av del 3 är under arbete). Serien har sin grund i forskningsprojektet Svenskt i Finland – en lång historia, som pågick åren 2002–2012 med SLS som delfinansiär. Bokserien utges i Sverige av Bokförlaget Atlantis.

På finska:

 

Läs mer:

Källan 2/2016: Historiker tar sig an Finlands svenska arv. Intervju med Henrik Meinander och Max Engman.

Verksamheten 2016: Finlands svenska historia borde vara obligatorisk läsning i Sverige. Intervju med historikern Dick Harrison