BLF – Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland finns både som tryckt och digital utgåva.

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) omfattar över 1 600 biografiska artiklar om personer som utfört sitt livsverk i Finland eller på annat sätt lämnat spår i Finlands historia, från 1100-talet till våra dagar. BLF är ett viktigt verktyg för forskare, journalister och alla andra som snabbt vill få tillförlitlig information om personer i Finlands historia och nutid.

BLF utgavs i fyra tryckta band åren 2008–2012, och ett mindre antal artiklar publicerades på nätet redan 2007. Sedan december 2014 finns hela verket fritt tillgängligt i en sökbar digital utgåva på adressen www.blf.fi.

Grunden för BLF utgörs av Kansallisbiografia, ett personhistoriskt verk utgivet av Finska Litteratursällskapet. Ett urval av Kansallisbiografias artiklar har översatts och samtidigt anpassats till en publik som läser på svenska. Därtill innehåller BLF ett antal nyskrivna personporträtt. De nya artiklarna handlar särskilt om sådana personer som spelat en betydande roll i landets svenskspråkiga offentlighet och institutioner.