Anders Chydenius 1770.
1.12.2016 - 09:57

Kyrkoherden i Karleby, riksdagsman Anders Chydenius (1729–1803) hela skriftliga produktion har nu getts ut både på originalspråket svenska och i finsk översättning.

25.11.2016 - 15:03

SLS vetenskapliga råd har beviljat två nya projekt sammanlagt 950 000 euro i forskningsmedel.

Max Engmans bok Språkfrågan utkom på SLS i september. Foto: Kira Schroeder/Outhouse Media
24.11.2016 - 17:47

Historikern Max Engman belönas med Sveriges största fackbokspris för sin bok ”Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922”.

tankens_utatvandhett_georg_henrik_von_wright.jpg
17.11.2016 - 08:00

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn som analytisk filosof, både i Finland och internationellt. I Tankens utåtvändhet lyfter skribenterna fram hans populära essäsamlingar såsom Humanismen som livshållning och Vetenskapen och förnuftet samt hans livliga engagemang i bl. a. miljöfrågor och politik.

Namnen i våra städer presenterar inofficiella namn på platser i olika städer.
7.11.2016 - 15:10
Är namnen Stocka, Pappersbron, Sakta farten, Skitviken, Bläckfisken och Ruissin bekanta? På den nya webbplatsen Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) kan du nu bekanta dig med ett urval inofficiella namn på platser i olika städer.
SLS ger ut Jean Sibelius brevväxling med Adolf Paul
19.10.2016 - 13:42

Jean Sibelius och Adolf Pauls brev visar hur det kamratskap som uppstod på 1880-talet vid Helsingfors musikinstitut utvecklades till djup vänskap. Deras korrespondens blev livslång. Adolf Paul, som bosatte sig i Berlin och själv valde bort musiken för att bli författare, kom att spela en central roll när Sibelius knöt kontakter med tyska musikförlag. 

SLS webbutgåva Albert Edelfelts brev belönas med statspris för informationsspridning
10.10.2016 - 12:34

Undervisnings- och kulturministeriet tilldelar redaktionen för Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) digitala brev- och konstutgåva Albert Edelfelts brev ett statspris för exemplarisk informationsspridning.

Nils Saramo (läromedelschef, S&S Läromedel) och Kristina Linnovaara (arkivchef, SLS) undertecknar ramavtalet. Foto: SLS/Janne Rentola
27.9.2016 - 13:00

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och förlaget Schildts & Söderströms har ingått ett ramavtal om samarbete kring digitala och tryckta läromedel.

Folkhavet var stort när Märta Tikkanen intervjuades av Oscar Rossi på Finlandsmonterns scen Arenan på bokmässan 2015. Foto: SLS
19.9.2016 - 16:59

Nästan femtio författare och forskare från Finland har inbjudits att debattera och berätta om sina böcker på årets Bok & Bibliotek i Göteborg 22–25.9. De medverkar i ca 100 programpunkter. Temat för bokmässan i år är yttrandefrihet.

finlands-svenska-historia-1-till-4.jpg
19.9.2016 - 16:32

De två avslutande delarna, Språkfrågan och Nationalstaten, har nu getts ut. I böckerna skildrar Max Engman och Henrik Meinander språkdebatten under storfurstendömets tid, skapandet av en svensk identitet i det självständiga Finland samt de utmaningar de svensktalande ställts inför fram till våra dagar.