29.12.2014 - 16:01

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) finansierar två nya forskningsprojekt 2015 med sammanlagt 835 500 euro.

Serien Ur arkivet 2014 avslutas med stadsminnen från Vasa 1918
10.12.2014 - 16:03

Svenska litteratursällskapets serie ”Ur arkivet” med temat stadsminnen från Vasa under början av 1900-talet avslutas för året onsdagen den 17 december.