Pressmeddelanden

Behöver du mer information? Kontakta oss gärna:

Kommunikation och pressmaterial:
Ingela West, informatör,
tfn 09 618 775 31, ingela.west@sls.fi
Recensionsexemplar av böcker:
Britt-Louise von Knorring, t.f. förlagssekreterare,
tfn 09 618 775 38, britt-louise.vonknorring@sls.fi
Marika Mäklin, kommunikationschef, tfn 09 618 775 32, marika.maklin@sls.fi

14.2.2017 - 16:00

SLS förlagschef Liisa Hakamies-Blomqvist avgår

Professor Liisa Hakamies-Blomqvist har beslutat att av personliga skäl lämna posten som förlagschef på Svenska litteratursällskapet.

Serendi, Pityn, Sere, Seders... Kärt barn har många namn. Puben finns i Karis. Foto: SLS/Janne Rentola
13.2.2017 - 17:00

SLS publicerar namn från Karis på webbplatsen Namnen i våra städer

Webbplatsen Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) har kompletterats med inofficiella namn från Karis. En annan nyhet är tillhörande uppgifter som kan användas i undervisningen.

Anders Chydenius 1770.
1.12.2016 - 09:57

Alla Anders Chydenius skrifter är nu utgivna

Kyrkoherden i Karleby, riksdagsman Anders Chydenius (1729–1803) hela skriftliga produktion har nu getts ut både på originalspråket svenska och i finsk översättning.

25.11.2016 - 15:03

SLS beviljar finansiering för forskningsprojekten Vardagens rum och Den okände von Wright

SLS vetenskapliga råd har beviljat två nya projekt sammanlagt 950 000 euro i forskningsmedel.

Max Engmans bok Språkfrågan utkom på SLS i september. Foto: Kira Schroeder/Outhouse Media
24.11.2016 - 17:47

Max Engman får Stora fackbokspriset 2016

Historikern Max Engman belönas med Sveriges största fackbokspris för sin bok ”Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922”.

tankens_utatvandhett_georg_henrik_von_wright.jpg
17.11.2016 - 08:00

Antologi kastar nytt ljus över Finlands mest betydande filosof

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn som analytisk filosof, både i Finland och internationellt. I Tankens utåtvändhet lyfter skribenterna fram hans populära essäsamlingar såsom Humanismen som livshållning och Vetenskapen och förnuftet samt hans livliga engagemang i bl. a. miljöfrågor och politik.

Namnen i våra städer presenterar inofficiella namn på platser i olika städer.
7.11.2016 - 15:10

SLS öppnar ny webbplats med inofficiella ortnamn

Är namnen Stocka, Pappersbron, Sakta farten, Skitviken, Bläckfisken och Ruissin bekanta? På den nya webbplatsen Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) kan du nu bekanta dig med ett urval inofficiella namn på platser i olika städer.
SLS ger ut Jean Sibelius brevväxling med Adolf Paul
19.10.2016 - 13:42

SLS ger ut Jean Sibelius brevväxling med Adolf Paul

Jean Sibelius och Adolf Pauls brev visar hur det kamratskap som uppstod på 1880-talet vid Helsingfors musikinstitut utvecklades till djup vänskap. Deras korrespondens blev livslång. Adolf Paul, som bosatte sig i Berlin och själv valde bort musiken för att bli författare, kom att spela en central roll när Sibelius knöt kontakter med tyska musikförlag. 

SLS webbutgåva Albert Edelfelts brev belönas med statspris för informationsspridning
10.10.2016 - 12:34

SLS webbutgåva Albert Edelfelts brev belönas med statspris för informationsspridning

Undervisnings- och kulturministeriet tilldelar redaktionen för Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) digitala brev- och konstutgåva Albert Edelfelts brev ett statspris för exemplarisk informationsspridning.

Nils Saramo (läromedelschef, S&S Läromedel) och Kristina Linnovaara (arkivchef, SLS) undertecknar ramavtalet. Foto: SLS/Janne Rentola
27.9.2016 - 13:00

Svenska litteratursällskapet i Finland och Schildts & Söderströms inleder omfattande samarbete kring läromedel

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och förlaget Schildts & Söderströms har ingått ett ramavtal om samarbete kring digitala och tryckta läromedel.

Äldre pressmeddelanden