Serendi, Pityn, Sere, Seders... Kärt barn har många namn. Puben finns i Karis. Foto: SLS/Janne Rentola
13.2.2017 - 17:00

SLS publicerar namn från Karis på webbplatsen Namnen i våra städer

Pumppis, Tryckis, Folkis och Brankis är alla välbekanta namn för Karisborna. Nu finns de här och andra inofficiella namn från Karis ute på webbplatsen Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi). En annan nyhet är tillhörande uppgifter som kan användas i undervisningen.

Svenska litteratursällskapets (SLS) webbplats Namnen i våra städer har väckt stort intresse och fått många besök sedan den lanserades i november 2016. På webbplatsen har man hittills kunnat orientera sig runt bland inofficiella namn på platser i städerna Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Nu står Karis i tur och bjuder på godbitar som ”Löväri”, ”Kråkstan” och ”KGB”.

På webbplatsen kan man bland annat läsa mer om namnen, få exempel på alternativa namn och surfa runt bland namnen på en karta. Besökaren kan också kommentera namnen och bidra med mer information om olika platser.

– Vi vill vi gärna höra hur pass utbredda de olika namnen är, hur de har förändrats, vilka alternativa namn eller uttal det kanske finns och förstås hur folk förhåller sig till dem, säger arkivarie Sara Rönnqvist.

Namnurvalet på webbplatsen utgår från de namninsamlingar som har gjorts vid SLS arkiv. Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar och de visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland. Sommaren 2016 var arkivarie Janina Öhman på plats i Karis och samlade in över 200 namn. Insamlingen väckte intresse bland Karisborna.

– Det finns flera fyndiga och humoristiska namn i användning bland Karisborna. Min personliga favorit är ”Heimers undergång” säger Öhman.

 

Komplement inom undervisning och integrationsarbete

Nytt på Namnen i våra städer är även fliken För skolan där det finns tillhörande uppgifter för högstadieelever och studerande i gymnasiet. Uppgifterna går med fördel att tillämpa i bland annat modersmåls-, andraspråks-, historie- och samhällsläraundervisningen. Med de inofficiella namnen som utgångspunkt kan man tillsammans med eleverna fundera på vad vi kallar olika orter och platser, varifrån namnen har fått sitt ursprung och hur namn bildas. Kännedom om de inofficiella namnen i olika städer ökar även känslan av tillhörighet och sammanhang och kan vara en givande resurs i nyfinländares integrationsprocess.

– De inofficiella namnen kräver ofta en del lokalkännedom och är mycket kontextbundna. De vittnar om tillhörighet och sammanhang och som nyinflyttad ortsbo kan det därför räcka ett tag innan man förstår vilken plats som avses med ett inofficiellt namn som till exempel ”Bankhörnet” och ”Stationsbackan”, säger Sara Rönnqvist.

SLS utvecklar och uppdaterar webbplatsen efterhand med mer material från fler städer.

För mer information, kontakta:

Sara Rönnqvist
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 77 578, sara.ronnqvist@sls.fi

Janina Öhman
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 77 468, janina.ohman@sls.fi