Lördagen den 23 januari 1971 besökte den här kunden Lindroos skivaffär i Vasa för att lyssna på musik. Foto: Rafael Olin (SLS arkiv, ÖTA 112)
2.11.2017 - 10:43

SLS och Svenska Yle kapslar in 11.11.2017 för framtiden – samlar in finländarnas egna berättelser

Vad gör du lördagen den 11 november? Din personliga berättelse efterlyses till insamlingen En dag i Finland, som dokumenterar en lördag som den såg ut 2017 – året då Finland fyllde 100 år.

Med anledning av Finlands 100-årsjubileum vill Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) i samarbete med Svenska Yle och Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK) ta till vara vardagliga betraktelser från människor i hela landet. Deltagarna kan berätta om till exempel vad de äter under den här lördagen, något de läst eller vad klockan var när de steg upp på morgonen.

Pia Uppgård, arkivarie vid SLS arkivs samlingar i Vasa, berättar att målet med insamlingen är att samla in ett material som ger unika inblickar i finländarnas vardag.

– Mycket av det som dokumenteras och sparas handlar om det som händer i offentligheten. Det är de stora nyheterna och sensationerna som syns mest och den vanliga människans röst drunknar lätt i flödet. Som arkiv är vår uppgift inte bara att samla in och bevara information om det som varit, utan också om människors liv här och nu.

– Nu vill vi göra ett nedslag i tiden. Vad gör vi i Finland en lördag i november år 2017? Lördagar har sett olika ut under olika tider. Vi hoppas att många skriver och berättar om sin dag. Tillsammans kan vi skapa en bild av dagens Finland för framtiden, säger Uppgård.

Det är första gången en insamling av det här slaget görs i Finland. Motsvarande insamlingar görs sedan länge regelbundet i bland annat Sverige och Storbritannien. Mass Observation Archives (MOA) i Storbritannien började 1937 samla in dagboksanteckningar årligen från en och samma dag, den 12 maj, som sedermera blev dagbokens dag. MOA  samarbetar i dag med Lunds universitets folklivsarkiv som gör årliga insamlingar i Sverige.

Ett mångsidigt samarbete

Insamlingen En dag i Finland bildar också avslutningen på BARK:s projekt Tidsreseturnén – en historia genom Finland. Under turnén har svenskspråkiga högstadieelever i Österbotten genom tidsresor behandlat både Finlands historia och vår samtid. Projektet avslutas i nutiden och elevernas dagboksanteckningar från den 11 november kommer att ge framtida skolelever möjlighet att göra tidsresor tillbaka till 2017.

Alla berättelser som skickas in till En dag i Finland arkiveras i SLS arkiv och materialet görs tillgängligt för forskning. SLS har allt sedan grundandet 1885 dokumenterat samtiden bland annat i form av insamlingar.

– Vi söker gärna nya sätt att samarbeta kring insamlingarna, för att också nå ut ännu mera med den samtidsdokumentation vi gör och kanske hitta nya aktuella ämnen för det som samlas in. Vi är mycket glada för samarbetet med Svenska Yle och med BARK, säger Katja Hellman, enhetschef vid SLS arkivs samlingar i Vasa.

Alla som vill delta i insamlingen kan lämna in sina dagboksanteckningar om 11.11.2017 på Svenska.yle.fi. Insamlingen pågår till 18.11.2017. Svenska Yle kan eventuellt använda valda delar av materialet på webben senare.
 
Pressbild:
https://yggdrasil.sls.fi/link/ycaSJfy8lNOpSEcthhEbnB (tiff)
https://yggdrasil.sls.fi/link/TfhTeGKIFKGP3I3xCJKLA5 (jpg)

I Lindroos skivaffär i Vasa. Foto: Rafael Olin 23.1.1971 (SLS arkiv, ÖTA 112)

För mer information, kontakta

Pia Uppgård
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
06 319 56 13, pia.uppgard@sls.fi

Gunilla Celvin
deskchef, Svenska Yle
gunilla.celvin@yle.fi