1918.Minä olin siellä – Jag var där är en tvåspråkig lärobok om inbördeskriget. Utges av Svenska litteratursällskapet och Finska Litteratursällskapet
6.3.2017 - 11:52

SLS och SKS ger ut tvåspråkig lärobok om inbördeskriget

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) ger ut en unik lärobok som ger en inblick i händelserna 1918. Finlands historia görs konkret för eleverna med hjälp av dokument och personliga skildringar som bevarats i de båda organisationernas arkiv. Innehållet presenteras parallellt på svenska och finska.

Med läroboken 1918. Jag var där. Livet under kriget (1918. Minä olin siellä – Elämää sodan aikana) uppmärksammar de båda vetenskapliga sällskapen Finlands 100-årsjubileum och särskilt det kommande märkesåret 1918. En klassuppsättning på 25 exemplar av läroboken delas under våren ut gratis till alla gymnasier och grundskolor som undervisar i årskurs 7–9 i Finland. Varje kommunalt bibliotek får också ett exemplar.

– Finlands historia består av ett flerspråkigt kulturarv med många röster och vi på SLS och SKS vill låta mer av det unika arkivmaterialet komma till användning i samhället, berättar Kristina Linnovaara, arkivchef på SLS.

SKS arkivchef Outi Hupaniittu beskriver målsättningen för läromedlet:

– Boken baserar sig på vanliga människors brev, dagböcker och minnesskildringar som beskriver hur vardagen plötsligt ersattes av ett inbördeskrig. Dokumenten bildar en väv av många röster som berättar hur det verkligen kändes att vara i de ockuperade städerna, i striderna och i fånglägren.

1918. Jag var där kommer inte att finnas till salu men finns fritt tillgänglig på adressen 1918.sls.fi. Webbplatsen utökas senare med mera arkivmaterial.

Fokus på flerspråkighet och källkritik

I boken används dokument som fotografier, dagböcker och tidningsurklipp från 1918, men också senare minnesskildringar och vittnesmål som inkommit till arkiven. Fokus ligger på källkritik och elevens egna analyser. Eleven får bekanta sig med historiska källor och upptäcka vad de kan användas till. Arkivmaterialet och de tillhörande uppgifterna presenteras på svenska och finska.

– Den som forskar i källmaterial i Finland har nytta av att kunna två språk. Med tanke på Finlands långa gemensamma historia med Sverige är svenska ett bra språk att kunna då man arbetar med källor, säger Nelly Laitinen, förste arkivarie vid SLS.

1918. Jag var där lämpar sig för undervisningen i historia, modersmål och svenska eller finska som andra språk. Arbetsgruppen har samarbetat med lärare i historia, som granskat innehållet ur en pedagogisk synvinkel.

– Vi får inte glömma bort inbördeskrigstiden. Nu när det snart gått hundra år kan vi se på det som hände på ett mer neutralt sätt. Kunskapen om inbördeskriget 1918 kan hjälpa skoleleven att förstå vad det är som händer i dag i till exempel Syrien och Irak, säger Juha Nirkko, arkivforskare på SKS och medlem i arbetsgruppen.

Omslagsbild och pressbilder kan laddas ner här

Bild 1, slsa1101_dagbok_001:
Rabbe Wredes dagbok som genomborrades av den kula som dödade honom i februari 1918. Rabbe Wrede stred för de vita. (Svenska litteratursällskapet/August Henrik Uno Wredes arkiv)

Bild 2, slsa1303_58, fångläger:
Bild från fånglägret på Sveaborg i Helsingfors. Som allra mest fanns det 80 000 fångar från den röda sidan i hela landet. (Svenska litteratursällskapet/Victor Hovings arkiv)

 

För mer information, kontakta

Johan Pyy
enhetschef – Kundbetjäning och publikarbete
Svenska litteratursällskapet i Finland
040 676 60 19, johan.pyy@sls.fi
www.sls.fi

Outi Hupaniittu
arkivchef
Finska Litteratursällskapet
040 581 79 80, outi.hupaniittu@finlit.fi
www.finlit.fi