SLS och Marthaförbundet samlar in dina erfarenheter av återbruk och återvinning av prylar och kläder. Frågelistan är öppen till  31.5.2017.
27.2.2017 - 14:08

SLS och Marthaförbundet gör insamling om återbruk

Hur gör du då skåp och förråd hotar att svämma över? Eller då du behöver ett våffeljärn men ogärna betalar fullt pris? I vår samlar arkivet vid Svenska litteratursällskapet (SLS) in berättelser om återvinning och de möjligheter som finns för att låta varor cirkulera i stället för att kasta dem på soptippen. Insamlingen Återbruk! görs i samarbete med Marthaförbundet.

Svenska litteratursällskapets arkiv dokumenterar aktuella fenomen i vår samtid. Återbruk och konsumtion är ett av dem.

Det finns idag en stor flora av lopptorg, Facebookgrupper, städdagar och second hand-affärer vid sidan av de mer traditionella aktörerna som Emmaus, frälsningsarmén och UFF som tar emot varor för att sälja dem till förmån för sin verksamhet.

– Vi vill dokumentera hur människor i vardagen hanterar och förhåller sig till konsumtion och ägande av prylar och plagg av alla de slag. Lopptorg och Facebookgrupper är för många en form av underhållning där nytta och nöje kan förenas. I bästa fall tänker man även på miljö- och hållbarhetsaspekter säger Yrsa Lindqvist, första arkivarie vid SLS arkiv. 

Frågelistan består av fem frågor som tar fasta på hur vi i dag konsumerar, hur inställningen till begagnat eventuellt förändrats, om känslor och rationellt tänkande med mera. Man kan berätta om sina erfarenheter av att köpa och sälja, och om man gör det för nöjes skull eller med tanke på nyttoaspekten. Frågelistan kan besvaras på www.sls.fi/aterbruk fram till den 31 maj.

Bland alla som besvarar frågorna lottas 3 pris á 100 € ut. Svaren arkiveras vid SLS arkiv och blir också tillgängliga för forskning.

För mer information, kontakta

Yrsa Lindqvist        
Första arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 774 52, yrsa.lindqvist@sls.fi