Vid Borgå busstation. Foto: SLS/Janne Rentola
14.9.2017 - 08:00

SLS och ÅA gör insamling om mobilitet i Borgå

Vad har du för erfarenheter av att flytta? Pendlar du varje dag till jobbet? Reser du? Eller har du flyttat till Finland från ett annat land? Arkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) samlar tillsammans med studenter och lärare från Åbo Akademi (ÅA) nästa vecka in Borgåbors erfarenheter av mobilitet.

Mobilitet är ett aktuellt tema för vi lever i en miljö som mer än någonsin tidigare präglas av rörelse.

– De flesta har upplevt någon resa eller flytt som de kan berätta om, eller så har andras mobilitet påverkat de som stannat eller blivit kvar. Det kan till exempel handla om någon släkting eller kamrat som har lämnat lokalsamhället, säger Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Åbo Akademi.

Insamlingen görs den 18–21 september i Borgå. Nu efterlyses både nya, gamla, unga och äldre Borgåbor som vill berätta om sina erfarenheter om att flytta, migrera, resa eller att pendla. Den som är intresserad av att delta i insamlingen ombeds kontakta Hanna Strandberg på Svenska litteratursällskapets arkiv (hanna.strandberg@sls.fi, 09 618 777).

Genom det etnografiska fältarbetet vill ÅA och SLS få kännedom om Borgå som lokalsamhälle och dokumentera ett stycke vardagsliv i rörelse. Studenterna, som studerar vid ämnena nordisk etnologi och nordisk folkloristik vid Åbo Akademi, gör intervjuerna och kommer senare att skriva uppsatser om det insamlade materialet. Intervjuerna arkiveras vid SLS arkiv där de förvaras permanent, är tillgängliga och kan användas. 


För mer information, kontakta

Hanna Strandberg
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 774 65, hanna.strandberg@sls.fi

Susanne Österlund-Pötzsch,
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 771 24, susanne.osterlund-potzsch@sls.fi

Lena Marander-Eklund
Biträdande professor, Åbo Akademi
02 215 4841, lena.marander-eklund@abo.fi