SLS ger ut Topelius klassiska skolböcker i dubbelvolym
25.10.2017 - 15:01

SLS ger ut Topelius klassiska skolböcker i dubbelvolym

Inför Zacharias Topelius 200-årsjubileum 2018 utkommer Naturens Bok och Boken om Vårt Land för första gången inom samma pärmar, med originalupplagornas illustrationer. Topelius tidigare outgivna föreläsningar från hans tid som professor publiceras samtidigt digitalt. Inledningar och kommentarer belyser texternas historia och betydelse. 

Läseböckerna Naturens Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875) lästes av Finlands skolbarn, både svensk- och finskspråkiga, från 1850-talet till 1950-talet. De hade stor betydelse för uppfattningen om Finlands historia och medverkade till att forma en nationell identitet och självkänsla. Topelius pedagogiska plan och unika författarröst bidrog till den långa användningen i skolorna. 

I Naturens Bok, som lästes efter abc-boken, presenterar Topelius naturens mångfald för de unga läsarna. I Boken om Vårt Land tar han upp Finlands geografi, folket, den finska folkdiktningen och Finlands historia i korta kapitel för tio- till tolvåringar. Gud och fosterlandet är den värdegrund Topelius och folkskolan byggde på. Hans syn på medborgarnas rättigheter och skyldigheter är tidlös, och boken fick stor betydelse för den nationella självförståelsen.

Topelius var professor i Finlands historia i 20 år. I de tidigare opublicerade föreläsningarna från 1854 till 1875 behandlar han landet och folket som ett odelbart helt med avsikten att beskriva Finland som en separat nation. Manuskripten till Topelius 280 föreläsningar består av sammanlagt 3 500 sidor text, varav största delen i löpande prosaform. Nu utges de 2 000 första sidorna, de återstående föreläsningarna utkommer våren 2020. 

Topelius tid som professor sammanföll med en av det finländska nationsbyggets mest aktiva perioder. Hans intresse för geografi och historia står i förbindelse med konstruktionen av den finska nationen. Samtidigt som storfurstendömet antog allt mer statliga former uppstod behovet av en egen skriven historia. Det som utmärker Topelius som historiker är en klart uppfattad mening om historiens betydelse, ett sinne för helheter, berättartalang och ett genuint intresse för det egna landet som i kombination gjorde honom till en av 1800-talets mest inflytelserika historiker.  

 

Program på Helsingfors bokmässa 2017 (Mässcentret): 

27.10, kl. 15.30 Maamme kirja – itsenäistymisen kulmakivi ja kansallisaatteiden kameleontti (Mika Waltari-lava)
Topeliuksen Boken om Vårt Land – Maamme kirja on luetuimpia koulukirjojamme. Miten kirja nousi kansalliseksi maamerkiksi ja vaihteli muotoaan ennen ja jälkeen itsenäistymisen? Kirjan vaiheista kertovat professorit Mari Hatavara ja Henrik Meinander. Haastattelijana Peik Henrichson. 

29.10, kl. 16.00 Boken om vårt land (Tottiscenen)
Zacharias Topelius Boken om Vårt Land var läsebok i Finland i över 75 år. Hur är det möjligt? Vilken bild av landet och dess folk var riktgivande för skolbarnen under den här tiden och förändrades bilden alls? Magnus Nylund, Jens Grandell och Hanna Kurtén från SLS Topeliusredaktion medverkar. 

 Topelius föreläsningar i geografi och historia 
Zacharias Topelius Skrifter XV 
Utg. Jens Grandell 
Digital utgåva

Naturens Bok och Boken om Vårt Land 
Zacharias Topelius Skrifter XVII 
Utg. Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell & Henrik Knif
669 s., inbunden, illustrerad
Cirkapris 34 euro 
ISBN 978-951-583-414-0
Omslag: Antti Pokela
Utkommer också digitalt 

Allt material är fritt tillgängligt på topelius.sls.fi

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 9 618 775 35