SLS ger ut Jean Sibelius brevväxling med Adolf Paul
19.10.2016 - 13:42

SLS ger ut Jean Sibelius brevväxling med Adolf Paul

Jean Sibelius och Adolf Pauls brev visar hur det kamratskap som uppstod på 1880-talet vid Helsingfors musikinstitut utvecklades till djup vänskap. Deras korrespondens blev livslång. Adolf Paul, som bosatte sig i Berlin och själv valde bort musiken för att bli författare, kom att spela en central roll när Sibelius knöt kontakter med tyska musikförlag. 

Jean Sibelius och Adolf Paul möttes på Helsingfors musikinstitut, där Paul var elev till pianisten Ferruccio Busoni. Deras livslånga brevväxling inleddes 1889 när Paul flyttade till Weimar och senare till Berlin. Paul, som blev författare, är i dag främst känd genom sin vänskap med samtida författare och konstnärer som August Strindberg, Edvard Munch och Knut Hamsun. Han skrev på både tyska och svenska, och hans böcker och skådespel publicerades och uppfördes såväl i Finland och Sverige som i Tyskland.

I breven diskuterar Sibelius och Paul allt från penningsbrist, lån och sina familjer till aktuella verk och förlagskontakter. Paul ville lansera Sibelius i Tyskland och spelade en avgörande roll som rådgivare och förhandlare när Sibelius knöt kontakter med tyska musikförlag. Vännerna planerade också gemensamma projekt. I sina brev återvänder Adolf Paul ofta till året 1898, då hans pjäs Kung Kristian II, med musik av Sibelius, hade sin stora framgång i Helsingfors. Sibelius komponerade också musiken till Pauls pjäs Die Sprache der Vögel (1912).

Fabian Dahlström är professor emeritus i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Han har utgett den grundläggande kommenterade verkförteckningen Jean Sibelius. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke (2003), och han var huvudredaktör för den kritiska utgåvan av Sibelius samlade verk 1996–2000. År 2005 utgav han Jean Sibelius: Dagbok 1909–1944, som kom ut i finsk översättning 2015, samt 2010 brevväxlingen mellan Jean Sibelius och Axel Carpelan i boken Högtärade Maestro! Högtärade Baron!. Dagböckerna och breven har utkommit på Svenska litteratursällskapet i Finland.

Om Jean Sibelius och Adolf Paul på Helsingfors bokmässa 27.10

Fabian Dahlström diskuterar Jean Sibelius och Adolf Pauls korrespondens med Wivan Nygård-Fagerudd på Helsingfors bokmässa torsdag 27 oktober 2016 kl. 17:00 på Tottiscenen i Helsingfors mässcentrum.

Din tillgifne ovän. Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Adolf Paul 1889–1943
Utg. Fabian Dahlström
583 s., inbunden, illustrerad
Cirkapris 40 euro. 
ISBN 978-951-583-345-7
Omslag: Antti Pokela
 

För omslagsbild, se bildbanken på www.sls.fi/press
För recensionsexemplar, kontakta tf förlagssekreteraren Britt-Louise von Knorring, 
britt-louise.vonknorring@sls.fi eller +358 9 618 775 38