11.10.2017 - 08:00

Skolbarn och studerande bjuds på mångsidig konsert

Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) bjuder skolorna i Svenskfinland på konsert i höst. På repertoaren står folk-, jazz- och konstmusik med finlandssvenska förtecken och artisterna får uppträda för fullsatta salonger.
 
Konserten Vägen hem – en vandring i finlandssvenska tonlandskap uppförs i oktober och november och är en del av det officiella Finland 100-programmet. Konserten ges fyra gånger i Helsingfors och tre gånger i Vasa, i Musikhuset respektive Vasa Övningsskolas festsal. I huvudstadsregionen har inbjudan gått till elever i årskurs 1–7 samt till alla gymnasier. Konserten är gratis och intresset bland skolorna är enormt – konsertsalen i Musikhuset fylls fyra gånger, vilket betyder nästan 7000 åhörare. Flera skolor köar ännu för platser. Också i Vasa är det fullsatt och där får närmare 2000 barn och ungdomar ta del av evenemanget.
 
Under konserten kommer såväl etablerade artister som långt hunna musikstuderande att finnas på scenen. Konsertpubliken får höra bland andra Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Max Zenger, Toon Verheyen, Mikael Jakobsson samt en symfoniorkester under ledning av Kaapo Ijas. Konferencier är Nicke Lignell.
 
– Vi vill bjuda på en bred palett. Det blir musik i många olika genrer, improvisation av kända melodier och publiken får också delta i allsånger, berättar Marina Lindholm, lektor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Hon är projektledare för konserten och har planerat hela programmet.
 
Musiken får sällskap av illustrerande konstverk. För det visuella innehållet står studerande vid bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium och Gymnasiet Grankulla samskola.

 
Pedagogiskt material kompletterar konserten

Marina Lindholm har tillsammans med sina studerande utarbetat tillhörande pedagogiskt material så att man i skolorna kan förbereda sig och på så vis få ut mer av konserten. Materialet bygger på grundskolans nya läroplan, får användas fritt och även skolor som inte tar del av själva konserten kan dra nytta av det.
 
Det pedagogiska materialet hittas på www.uniarts.fi/vagenhem.
 
Som värd för och arrangör för konserten står avdelningen för musikpedagogik vid Sibelius-Akademin, som i år firar 60-årsjubileum.

Konserten möjliggörs tack vare bidrag från Fredrik Pacius minnesfond vid Svenska litteratursällskapet i Finland.
 
– För att uppmärksamma Finlands hundraårsjubileum tog vi initiativ till en lite större satsning. Vi vill understöda skolornas möjlighet till kontakt med kultur- och musiklivet, säger Lena von Bonsdorff, medlem i nämnden för Fredrik Pacius minnesfond.
 
– Det är otroligt fint att vi kan ordna den här konserten. Det stora intresset visar att skolorna gärna tar del av kulturella evenemang när de erbjuds, säger Marina Lindholm.

 
För närmare info, kontakta:
 
Marina Lindholm
lektor i musikpedagogik, Sibelius-Akademin
marina.lindholm@uniarts.fi, 050 589 2264

Konsertdatum:

Musikhuset, Helsingfors
måndagen den 23.10.2017, kl. 9.30 och 12.30
måndagen den 30.10.2017, kl. 9.30 och 12.30
 
Vasa övningsskolas festsal, Vasa
tisdagen den 7.11.2017 kl. 9.00 och 12.30
onsdagen den 8.11.2017 kl. 9.00