Ruth Illman (t.v.) och Pauline von Bonsdorff är nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd. Foto: Marika Mäklin
6.4.2017 - 13:06

Pauline von Bonsdorff och Ruth Illman invalda i Svenska litteratursällskapets vetenskapliga råd

06.04.2017
Pressmeddelande fritt för publicering

 

Pauline von Bonsdorff och Ruth Illman invalda i Svenska litteratursällskapets vetenskapliga råd

Sällskapets ordförande, professor Fred Karlsson, stod i tur att avgå. Vetenskapliga rådet väljer en ny ordförande den 20 april.

Professor Pauline von Bonsdorff och docent Ruth Illman valdes till nya medlemmar i Svenska litteratursällskapets (SLS) vetenskapliga råd vid årsmötet den 6 april 2017. von Bonsdorff och Illman efterträder professor Fred Karlsson och professor Johannes Brusila som inte ställde upp för återval.

Pauline von Bonsdorff är professor i konstfostran vid Jyväskylä universitet. Hon forskar bland annat i barndomens estetik och miljöestetik, ofta med ett fenomenologiskt grepp. Ruth Illman är docent i religionsvetenskap och föreståndare för Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Till Illmans expertområden hör bland annat religionsdialog och modern judendom.

SLS ordförande 2013–2017, professor Fred Karlsson, avgick vid årsmötet. Vetenskapliga rådet väljer en ny ordförande vid sitt konstituerande möte den 20 april 2017.

Av dem som stod i tur att avgå återvalde årsmötet Mona Forsskåhl och Anna-Maria Åström till medlemmar i vetenskapliga rådet för perioden 2017–2019 och Jannica Fagerholm till medlem i finansrådet för perioden 2017–2020.  De övriga medlemmarna i vetenskapliga rådet och finansrådet fortsätter sitt uppdrag.

Årsmötet kallade kanslirådet Magnus Pettersson till hedersmedlem och författaren Kjell Westö till korresponderande medlem i sällskapet.

Vd Dag Wallgren konstaterade i sin översikt att SLS uppnådde flera viktiga milstolpar under 2016. Två stora bokprojekt, Finlands svenska historia i fyra band och forskningsresanden Georg August Wallins skrifter i sju band, slutfördes. SLS har vid sidan av sin egen verksamhet stött främst forskning och vetenskap med en summa om cirka 3,5 miljoner euro. För Svenska kulturfondens utdelning ställs 36 miljoner euro till disposition. Förmögenhetens avkastning var 7,3 % år 2016 och tillgångarnas värde är 1,6 miljarder euro.

SLS årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på www.sls.fi.

 

För mer information, kontakta

Dag Wallgren, verkställande direktör

040 522 4648, dag.wallgren@sls.fi

Marika Mäklin, kommunikationschef

040 739 0149, marika.maklin@sls.fi