Ny bok lyfter fram alternativa vändpunkter i Finlands historia
15.6.2017 - 10:01

Ny bok lyfter fram alternativa vändpunkter i Finlands historia

Tänk om Kalmarunionen inte hade upplösts? Och tänk om Finland hade blivit en del av Ryssland redan på 1720-talet? I Öppet fall utgår sju forskare från året sjutton i varje sekel från medeltid till nutid och visar hur vår historia kunde ha sett ut om den hade tagit andra vägar.

Finlands historia skrivs ofta utifrån det titthål som den 6 december 1917 erbjuder. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Allt som verkar peka mot detta mål blir viktigt, allt annat ses som återvändsgränder eller oväsentligheter.

I Öppet fall är den bärande tanken en annan. Här granskar sju historiker val och alternativ i Finlands historia med början i medeltidsåret 1417 och fram till 2017. Vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Människor i alla tider delar erfarenheten av en öppen framtid – historien som ett drama utan manuskript.

Boken utges på finska i oktober under titeln Kulkemattomat polut. Mahdollinen Suomen historia av förlaget Gaudeamus.

Redaktörer för boken är Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi och Petri Karonen, professor i Finlands historia vid Jyväskylä universitet. I antologin medverkar även Pertti Haapala, Sari Katajala-Peltomaa, Ulla Koskinen, Pirjo Markkola och Marjaana Niemi.

Öppet fall
Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017

Red. Nils Erik Villstrand och Petri Karonen
296 s., inbunden, illustrerad
Cirkapris 28 euro
ISBN 978-951-583-370-9
Omslag: Antti Pokela

För recensionsexemplar, kontakta förlagssekreteraren Britt-Louise von Knorring,
britt-louise.vonknorring@sls.fi eller +358 9 618 775 38