Akvarell av Wilhelm Burman. Burmans akvareller finns i Arne Jörgensens samling i SLS bibliotek.
17.10.2017 - 08:00

Minnen från inbördeskriget nu på nätet

Webbplatsen 1918, som berättar om händelserna under inbördeskriget, utökas nu med arkivmaterial och kompletterar läroboken 1918. Jag var där. Livet under kriget. Boken gavs ut av Finska Litteratursällskapet (SKS) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) i våras.

Följ Alma på hennes färd från födseln till ungdomen, kriget, fånglägret, äktenskapet och livet efter inbördeskriget. Läs i Ediths dagbok hur hennes man stupade vintern 1918, och hur hon därför begav sig för att arbeta som sjuksköterska på de vitas sida. Lär känna Wilhelm som målade akvareller av sina krigsupplevelser och Johan, som berättar om sina krigsminnen i form av tecknade serier.

På webbplatsen 1918 finns materialhelheter som är mer omfattande än den tryckta boken. På webbplatsen kan läsaren följa tolv personers väg genom kriget och också ta del av deras tidigare och senare skeden i livet. Var och en presenteras med en kort text och ett foto, om ett sådant finns bevarat. Webbmaterialet ger en inblick i krigets vardag, livet vid fronten, terrorn, fånglägren och livet efter kriget. I arkivmaterialet ingår brev, teckningar, dagböcker och minnesskildringar.

I våras gav SKS och SLS tillsammans ut den tryckta, tvåspråkiga läroboken 1918. Jag var där, för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum 2017 och märkesåret för inbördeskriget 2018. SKS och SLS donerade 25 exemplar av boken till alla grundskolor och gymnasier i Finland och ett exemplar till alla kommunala bibliotek.

Webbplatsen produceras av Finska Litteratursällskapet och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Bild: Akvarell av Wilhelm Burman. Burmans akvareller finns i Arne Jörgensens samling i SLS bibliotek.

 

Pressbilder: Arkivmaterialet på 1918.sls.fi kan laddas ner och får användas enligt CC-BY SA.

För mer information, kontakta

Johan Pyy
enhetschef – Kundbetjäning och publikarbete
Svenska litteratursällskapet i Finland
040 676 60 19, johan.pyy@sls.fi
www.sls.fi

Outi Hupaniittu
arkivchef
Finska Litteratursällskapet
040 581 79 80, outi.hupaniittu@finlit.fi
www.finlit.fi