Max Engmans bok Språkfrågan utkom på SLS i september. Foto: Kira Schroeder/Outhouse Media
24.11.2016 - 17:47

Max Engman får Stora fackbokspriset 2016

Historikern Max Engman belönas med Sveriges största fackbokspris för sin bok Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922.

Max Engman är professor emeritus i allmän historia och har tidigare belönats för sin forskning med bland annat finska statens pris för informationsspridning, Svenska Akademiens Finlandspris och Hertig Karls pris. Hans senaste bok Språkfrågan handlar om det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten, från mötet mellan kronprins Karl Johan och kejsar Alexander i Åbo 1812 till språklagen 1922. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska, som konkurrerade om positioner i storfurstendömet. Boken utgör den tredje delen i serien Finlands svenska historia, som behandlar Finlands gemensamma historia med Sverige från forntid till nutid.

Juryns motivering lyder:

En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är.

Stora fackbokspriset riktar uppmärksamheten mot kvalificerad facklitteratur som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på tillgänglig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig. Priset på 125 000 kronordelas ut i Stockholm den 7 december av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Engman var Svenska litteratursällskapets ordförande 2010–2013.

Språkfrågan utkom i september på Svenska litteratursällskapet i Finland och utges i Sverige av Bokförlaget Atlantis.

De nominerade 2016 var:

Dag Sebastian Ahlander: Gustaf Mannerheim (Historiska Media)
Gunnar Broberg: Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under tusen år (Natur och kultur)
Max Engman: Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922 (SLS/Atlantis)
Hanne Kjöller: En svensk tiger. Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (Fri tanke förlag)
Annika Sandén: Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis)
Klas Åmark: Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest (Albert Bonniers)

Juryn består av medlemmarna i Engelsbergsakademin under ledning av docent Peter Luthersson. Övriga jurymedlemmar:
Kurt Almqvist, vd Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
professor Hans-Gunnar Axberger
ambassadör Lars Freden
professor Kristian Gerner
PJ Ander Linder, chefredaktör för Axess Magasin
professor Svante Nordin
författaren och journalisten Nathan Shachar
författaren och journalisten Richard Swartz