Litteraturvetaren Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2017
15.5.2017 - 12:35

Litteraturvetaren Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2017

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska tillfaller filosofie doktor Freja Rudels. I sin doktorsavhandling I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist analyserar Rudels P. O. Enquists romaner Nedstörtad ängelLivläkarens besök och Boken om Blanche och Marie med utgångspunkt i posthumanistisk och nymaterialistisk feministisk teori.

Freja Rudels forskar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi, och har varit intresserad av den svenske författaren P.O. Enquists romaner redan under en längre tid.

– Ända sedan jag läste Enquists essä Målet mot fröken Julie på introduktionskursen i litteraturvetenskap har jag förundrats över hans sätt att skriva, berättar Rudels.

– Det fanns en alldeles säregen ton och rytm i den texten som grep tag i mig, och ju mer jag läste av honom desto starkare blev greppet. Jag fick upp ögonen för den kritiska och kreativa diskussion kring subjektet som förs inom feministisk teori samtidigt som jag läste Enquists Livläkarens besök.

Prisnämnden konstaterar att Freja Rudels avhandling ger prov på analytiskt skarpsinne, klarhet i framställningen och teoretiskt djup, och att Rudels skickligt frilägger den mycket komplexa relationen mellan roman och människa. Själv kategoriserar Rudels sitt arbete som en studie i etiska och estetiska aspekter av Per Olov Enquists poetik.

– Det jag i praktiken har gjort är ett slags djuplodande kartläggning av en förkroppsligande estetik som jag finner i Enquists romaner. Undersökningens fokus på beröringspunkterna mellan romanernas formspråk och deras tematisering av kroppslighet – det jag sammanfattar med begreppet ”romankroppar” – synliggör komplexa samband mellan roman och människa, berättande och subjektivitet, estetik och etik.

– Den estetiska och intellektuella komplexiteten i kombination med en etiskt och emotionellt förankrad angelägenhet gör Enquists författarskap till en outtömlig skattkammare för den som vill fundera på de stora frågorna, om människan, makten, kärleken, och på vad det innebär att ställa dem och att försöka besvara dem, säger Rudels.

Priset delas ut tisdagen den 16 maj 2017 i Helsingfors.

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro.

Ladda ner en pressbild på Freja Rudels

För mer information, kontakta

Jonas Lång
Kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 773 31, 045 657 7422
jonas.lang@sls.fi