Finlandssvenskt på fler sätt än ett? Normer möter mångfald i ny antologi om det svenska i Finland
22.5.2017 - 12:03

Finlandssvenskt på fler sätt än ett? Normer möter mångfald i ny antologi om det svenska i Finland

SLS nya bok Föreställda finlandssvenskheter visar hur det svenska i Finland tar sig flera olika former och uttryck. I antologin undersöker åtta författare hur det finlandssvenska gestaltas i bland annat tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Ämnena sträcker sig från debatter om snus och spinnfiske till tal om tolerans och identitet.

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland samlar texter av författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.

Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.

Redaktörer för boken är Sven-Erik Klinkmann, fil.dr och docent i folkloristik vid Åbo Akademi (ÅA), Blanka Henriksson, fil.dr, universitetslärare i kulturanalys och forskare i nordisk folkloristik vid ÅA, och Andreas Häger, akademilektor i sociologi och docent i religionssociologi vid ÅA. I antologin medverkar även Patricia Aelbrecht, Andreas Backa, Johanna Björkholm, Mikael Sarelin och Sofie Strandén-Backa.

Antologin har fötts ur SLS forskningsprojekt ”Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland” (2010–2013). Projektets syfte var att studera hur det finlandssvenska framställs i olika texter och hur tillhörighet i det svenska i Finland skapas på olika sätt.

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Red. Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger
375 s., häftad
Cirkapris 26 €
ISBN 978-951-583-364-8
Omslag: Maria Appelberg/Station MIR


För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta förlagssekreteraren Britt-Louise von Knorring, britt-louise.vonknorring@sls.fi eller +358 9 618 775 38