tankens_utatvandhett_georg_henrik_von_wright.jpg
17.11.2016 - 08:00

Antologi kastar nytt ljus över Finlands mest betydande filosof

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn som analytisk filosof, både i Finland och internationellt. I den nya boken Tankens utåtvändhet lyfter skribenterna fram hans populära essäsamlingar såsom Humanismen som livshållning och Vetenskapen och förnuftet samt hans livliga engagemang i bland annat miljöfrågor och politik. von Wrights pessimistiska tidsdiagnos och kontroversiella ställningstaganden väckte ofta häftig debatt, och frågorna han tog upp är lika aktuella än i dag.

Hundraårsjubilaren von Wright (1916–2003) uppmärksammas nu med antologin Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell. Det är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. I boken sätts von Wrights tänkande in i sitt sammanhang i nordisk filosofi och samhällsdebatt från 1930-talet och framåt. Essäisten von Wright granskas i relation till sin egen tid och vår. Även förhållandet till Wittgenstein, som von Wright efterträdde i Cambridge och vars skriftliga kvarlåtenskap han förvaltade, ges ny belysning.

Redaktörer för boken är Johan Strang, docent och universitetslektor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet, och Thomas Wallgren, docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för von Wright och Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet. I antologin medverkar även Aulis AarnioLars HertzbergNora HämäläinenAnna-Stina LindholmMerete MazzarellaBengt MolanderSvante NordinStefan NygårdAnne-Marie Søndergaard ChristensenRisto Volanen och Bernt Österman.

 

Bokpresentation och innehållsförteckning

Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell 
Red. Johan Strang och Thomas Wallgren 
279 s., häftad, illustrerad
Cirkapris 26 euro
ISBN 978-951-583-356-3
Omslag: Maria Appelberg/Station Mir 
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

För recensionsexemplar, kontakta tf förlagssekreteraren Britt-Louise von Knorring, 
britt-louise.vonknorring@sls.fi eller +358 9 618 775 38
I Sverige, kontakta Appell Förlag, appellforlag@gmail.com eller +46 70 533 5331.