Anders Chydenius 1770.
1.12.2016 - 09:57

Alla Anders Chydenius skrifter är nu utgivna

Kyrkoherden i Karleby, riksdagsman Anders Chydenius (1729–1803) hela skriftliga produktion har nu getts ut både på originalspråket svenska och i finsk översättning. Det femte och sista bandet i bokserien offentliggörs i samband med avslutningsseminariet för Tryckfriheten 250 år på Päivälehden museo torsdagen den 1 december. Det första exemplaret av det femte bandet i bokserien överräcks åt president Tarja Halonen som under sin tid som republikens president tog initiativet till att ge ut Chydenius skrifter i en textkritisk och kommenterad utgåva.

Utgivningstidpunkten är historisk i och med att det följande dag, fredagen den 2 december, har förflutit 250 år sedan världens första offentlighetslag, tryckfrihetsförordningen 1766 godkändes. Anders Chydenius hade en central roll i den process som ledde fram till att lagen antogs av riksdagen.

Utgivningsarbetet har resulterat i sammanlagt 11 band. Utöver den textkritiska utgåvan Anders Chydenius samlade skrifter 1–5 (förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland) och den finska översättningen Anders Chydeniuksen kootut teokset 1–5 (Edita Publishing Oy) utgavs inom projektet redan tidigare ett urval av Chydenius texter på engelska, Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 (Routledge 2012).

För tillfället förbereds utgivningen av hela materialet även på nätet.

Mångsidig försvarare av friheten, produktiv predikoförfattare

Anders Chydenius var en mångsidig författare och en betydande politisk aktör. Utöver ekonomiska och samhälleliga frågor behandlade han bland annat kemi, mekanik, koppympning, potatisodling, religionsfrihet och predikokonst i sina skrifter.

Anders Chydenius är speciellt känd som försvarare av näringsfriheten men till hans centrala målsättningar hörde också att främja yttrandefriheten, offentligheten och öppenheten i samhället. Han arbetade hårt för att förbättra många av de grundläggande friheter som vi i ett demokratiskt samhälle i dag ser som självklarheter. Internationellt sett är han mest känd som upphovsman till världens första offentlighetslag och som ”Nordens Adam Smith”. Chydenius samlade skrifter gör det möjligt för oss att bilda oss en helhetsuppfattning om denna betydande 1700-talsaktör. För första gången sedan Chydenius egen tid publiceras nu hans omfattande tävlingspredikningar som utgör nästan hälften av hela hans litterära kvarlåtenskap och fyller två hela band (4–5) i bokserien. Predikningarna ges ut i finsk översättning för första gången.

Chydenius tillbringade sin barn- och ungdomstid i Sotkamo och Kuusamo. Sin prästbana inledde han som predikant i Nedervetil och från 1770 fram till sin död 1803 verkade han som kyrkoherde i Karleby. Under frihetstidens kanske mest intensiva riksdag 1765–66 steg han fram på den maktägande och lagstiftande arenan. Under den gustavianska tiden och särskilt vid riksdagarna 1778–79 och 1792 återvände han med stor iver till de politiska och samhälleliga frågorna. Sitt okuvliga rättspatos behöll han livet ut. Den röda tråden i hans författarskap är friheten.

Finansiering på bred bas

Projektet Anders Chydenius samlade skrifter har genomförts under åren 2006–2016 som ett samarbete mellan Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f., Anders Chydenius stiftelse och Karleby universitetscenter Chydenius/Jyväskylä universitet. Det redaktionella arbetet har utförts vid Karleby universitetscenter Chydenius av huvudredaktör Maren Jonasson och redaktionssekreterare Pertti Hyttinen. Redaktionen har biståtts av ett redaktionsråd där Gustav Björkstrand varit ordförande och medlemmarna experter på olika delområden inom Chydenius produktion. En stor skara kommentatorer från både Sverige och Finland har skrivit de vetenskapliga kommentarer som bifogats till varje Chydeniustext. Fem översättare har översatt Chydenius texter till finska och en översättare har översatt urvalet till engelska. Undervisningsministeriet har bidragit med ungefär hälften av finansieringen. Andra finansiärer är olika fonder i Finland och Sverige, Finlands Bank, Karleby stad och privata företag. Projektets helhetskostnader uppgick till 1,6 miljoner euro.

För mera information, kontakta Pertti Hyttinen, pertti.hyttinen@chydenius.fi, tfn 0400-282644

För recensionsexemplar på svenska, kontakta förlagssekreteraren Britt-Louise von Knorring, britt-louise.vonknorring@sls.fi eller +358 9 618 775 38.