Pressbilder och logotyper

Kamera med film. Fotot är taget av Rafael Olin, pressfotograf på Vasabladet 1961–1971. Bilden finns i SLS arkiv.

I SLS bildbank hittar du logotyper, omslagsbilder till böcker och andra pressbilder.

Om du inte hittar det du söker, kontakta informatör Ingela West (ingela.west@sls.fi, tfn 09 618 775 31) eller tf evenemangskoordinator Andrea Aalto-Granberg (andrea.aalto-granberg@sls.fi, tfn 09 618 775 58).

Christer Kihlmans arkiv till SLS

Christer Kihlmans arkiv till SLS

Christer Kihlman undertecknar donationsavtalet på Svenska litteratursällskapet den 16 juni 2017. 
Från vänster: Dag Wallgren (SLS VD), Christer Kihlman, Kristina Linnovaara (arkivchef vid SLS) och Martin Ginström (bibliotekarie vid SLS).
Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Janne Rentola, 2017

Öppet fall

Öppet fall

Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017.
Red. Nils Erik Villstrand och Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland 2017

SPRÅK I PROSA OCH PRESS

SPRÅK I PROSA OCH PRESS

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press

SPRÅK I SKOLA OCH SAMHÄLLE

SPRÅK I SKOLA OCH SAMHÄLLE

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö.

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Red. Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger. (SLS 2017)

Max Engman. Foto: SLS/Janne Rentola 2017

Max Engman

Max Engman, författare och professor emeritus i allmän historia. Svenska litteratursällskapets ordförande 2010–2013. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Janne Rentola 2017

Carola Ekrem. Foto: SLS/Janne Rentola

Carola Ekrem

Carola Ekrem är fil.dr i folkloristik, författare och arkivarie vid SLS arkiv. Foto: SLS/Janne Rentola 2016

Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015

Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015

Pauline von Bonsdorff. Foto: SLS/Janne Rentola 2017

Pauline von Bonsdorff

Pauline von Bonsdorff, professor i konstfostran vid Jyväskylä universitet. Medlem av SLS vetenskapliga råd 2017–. Foto: SLS/Janne Rentola 2017

Ruth Illman. Foto: SLS/Janne Rentola 2017

Ruth Illman

Ruth Illman, docent i religionsvetenskap och föreståndare för Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning. Medlem av SLS vetenskapliga råd 2017–. Foto: SLS/Janne Rentola 2017