Kontakt

Postadress:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158
00171 Helsingfors

Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi

Öppet vardagar kl. 9.00–16.00.
Onsdagar arkivbetjäning till kl. 18.00

Besöksadress
SLS i Helsingfors
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors
Finland
Postadress
PB 158
00171 Helsingfors
Finland
Besöksadress
Ekgården, vån. 2
Storalånggatan 28–30
65100 Vasa
Finland
Postadress
Storalånggatan 28–30
65100 Vasa
Finland
Patrik Aaltonen
Nämndforskare
Arkiv, HLA
09 618 772 78
Pia Asp
Redaktör
Förlag, ZTS
050 355 6730
Patricia Berg (tjänstledig)
Projektledare
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 34
Anne-May Berger
Arkivarie
Arkiv, HLA
09 618 773 37
Anne Bergman
Arkivarie
Arkiv, FKA
09 618 774 59
Malin Bredbacka-Grahn
Redaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 772 68
Kaisa Castrén
Redaktionsassistent
Förlag, ZTS
09 618 772 09
Pieter Claes
Redaktionsassistent
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 772 69
Nina Edgren-Henrichson (tjänstledig)
Redaktionschef
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 771 76
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Bibliotek
09 618 775 07
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, FMI
06 319 56 00
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, FKA
09 618 774 60
Nora Ervalahti (tjänstledig)
Redaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 17
Madeleine Forsén
Praktikant
Arkiv, Bibliotek
09 618 77 574
Pia Forssell
Huvudredaktör
Förlag, ZTS
09 618 772 12
Kristian Gerkman
Placeringschef
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 772 28
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Bibliotek
09 618 774 66
Jens Grandell
Redaktör
Förlag, ZTS
09 618 775 56
Pamela Gustavsson
Förste arkivarie
Arkiv, Språkarkivet
09 618 774 58
Petra Hakala (tjänstledig)
Förste arkivarie
Arkiv, HLA
09 618 773 32
Liisa Hakamies-Blomqvist
Förlagschef
Förlag, Förlagets ledning
09 618 775 55
Sonja Helenius
Bokförare
Administration, Ekonomi
09 618 775 28
Katja Hellman
Förste arkivarie
Arkiv, ÖTA
06 319 56 12
Carola Herberts
Redaktör
Förlag, ZTS
09 618 775 12
Lena Hinkkanen
Receptionist/informatör
Kommunikation, Kommunikation
09 618 777
Sophie Holm (tjänstledig)
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
09 618 775 33
Helena Holm-Cüzdan
Projektforskare
Forskning, Sv i Finland: del 4 Historia
09 618 775 32
Julia Hämäläinen
Praktikant
Arkiv, Historiska och litteraturhistoriska arkivet
Harald Höckerstedt
Medietekniker
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 774 64
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, HLA
09 618 773 34
Roger Karlsson
Vaktmästare
Administration, Egna verksamhetsutrymmen
09 618 771 14
Eliel Kilpelä
Redaktör
Förlag, ZTS
09 618 772 71
Lisbeth Kjellin
Kanslisekreterare
Sekretariat, Sekretariat
09 618 773 30
Henrik Knif
Äldre redaktör
Förlag, ZTS
09 618 775 16
Evelina Knipström
Förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 771 09
Ina Krokfors (tjänstledig)
Redaktionsassistent
Förlag, ZTS
09 618 775 36
Hanna Kurtén
Redaktionsassistent
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 536
Christer Kuvaja
Forskningschef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 01
Johan Kylander
Planerare
Informationsförvaltning, Systemutveckling
09 618 775 41
Sebastian Köhler
Redaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 77 232
Niklas Labart
IT-specialist
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 774 56
Nelly Laitinen
Arkivarie
Arkiv, HLA
09 618 773 35
Jonas Lillqvist
Ledande förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 11
Ida-Lotta Lind
Förlagsassistent
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 772 37
Ville Lindholm
Redaktionsassistent
Förlag, Henry Parland
09 618 775 20