Kontakt

Postadress:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158, 00171 Helsingfors

Svenska litteratursällskapet  i Finland
Handelsesplanaden 23
65100 Vasa

Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi

Besöksadress
SLS i Helsingfors
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors
Finland
Postadress
PB 158
00171 Helsingfors
Finland
Besöksadress
SLS i Vasa
Handelsesplanaden 23
65100 Vasa
Finland
Postadress
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Finland
Andrea Aalto-Granberg
Evenemangssekreterare (vikariat)
Kommunikation
09 618 775 58
Patrik Aaltonen
Nämndforskare
Forskning, Litteraturvetenskapliga nämnden
09 618 775 77
Charlotta af Hällström-Reijonen
Projektforskare
Forskning, Svenskan i Finland
09 618 772 09
Pia Asp
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 18
Patricia Berg
Förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 34
Malin Bredbacka-Grahn (tjänstledig)
Förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 772 68
Pieter Claes
Redaktionsassistent
Förlag, Henry Parlands Skrifter
09 618 772 69
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 76
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 775 07
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 04
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 60
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 17
Madeleine Forsén
Ombrytare
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 77 236
Pia Forssell
Huvudredaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 12
Kristian Gerkman
Placeringschef
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 772 28
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 66
Jens Grandell
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 56
Pamela Gustavsson
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 58
Matilda Hakala
Receptionist (vikariat)
Kommunikation
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 38
Katja Hellman
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 12
Carola Herberts
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 12
Lena Hinkkanen (tjänstledig)
Receptionist/informatör
Kommunikation
09 618 777
Reeta Holopainen
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
Harald Höckerstedt (tjänstledig)
Medieteknisk expert
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 774 64
Maria Johansson
Nämndforskare
Forskning, Traditionsvetenskapliga nämnden
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 34
Roger Karlsson (tjänstledig)
Vaktmästare
Administration, Egna verksamhetsutrymmen
09 618 771 14
Eliel Kilpelä
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 71
Lisbeth Kjellin
Kanslisekreterare
Sekretariat
09 618 773 30
Henrik Knif
Äldre redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 16
Ina Krokfors
Redaktionsassistent
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 36
Hanna Kurtén
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 536
Christer Kuvaja
Forskningschef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 01
Sebastian Köhler
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 232
Niklas Labart
IT-specialist
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 774 56
Nelly Laitinen
Förste arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 773 35
Niklas Liljestrand
Systemutvecklingschef
Informationsförvaltning, Systemutveckling
09 618 77 508
Jonas Lillqvist
Ledande förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 11
Pia Lindholm
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 53
Yrsa Lindqvist
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 52
Kristina Linnovaara
Arkivchef
Arkiv, Arkivets ledning
09 618 774 54
Kaisa Luoma
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 67
Jonas Lång
Kanslichef
Sekretariat
09 618 773 31
Marie Lönnblad
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 01