Kontakt

Postadress:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158, 00171 Helsingfors

Svenska litteratursällskapet  i Finland
Storalånggatan 28–30
65100 Vasa

Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi

Besöksadress
SLS i Helsingfors
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors
Finland
Postadress
PB 158
00171 Helsingfors
Finland
Besöksadress
Ekgården, vån. 2
Storalånggatan 28–30
65100 Vasa
Finland
Postadress
Storalånggatan 28–30
65100 Vasa
Finland
Patrik Aaltonen
Nämndforskare
Forskning, Litteraturvetenskapliga nämnden
09 618 775 77
Charlotta af Hällström-Reijonen
Projektforskare
Forskning, Svenskan i Finland
09 618 772 09
Pia Asp
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 18
Patricia Berg
Projektledare
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 34
Anne Bergman
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 59
Malin Bredbacka-Grahn (tjänstledig)
Förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 772 68
Pieter Claes
Redaktionsassistent
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 772 69
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 76
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 775 07
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 00
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 60
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 17
Pia Forssell
Huvudredaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 12
Kristian Gerkman
Placeringschef
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 772 28
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 66
Jens Grandell (tjänstledig)
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 56
Pamela Gustavsson
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 58
Petra Hakala (tjänstledig)
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 32
Liisa Hakamies-Blomqvist
Förlagschef
Förlag, Förlagets ledning
09 618 775 55
Katja Hellman
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 12
Carola Herberts
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 12
Lena Hinkkanen
Receptionist/informatör
Kommunikation
09 618 777
Sophie Holm
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
09 618 775 33
Julia Hämäläinen
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 77 453
Harald Höckerstedt
Medietekniker
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 774 64
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 773 34
Roger Karlsson
Vaktmästare
Administration, Egna verksamhetsutrymmen
09 618 771 14
Eliel Kilpelä
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 71
Lisbeth Kjellin
Kanslisekreterare
Sekretariat
09 618 773 30
Henrik Knif
Äldre redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 16
Ina Krokfors
Redaktionsassistent
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 36
Hanna Kurtén
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 536
Christer Kuvaja
Forskningschef
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 01
Johan Kylander
Planerare
Informationsförvaltning, Systemutveckling
09 618 775 41
Sebastian Köhler
Redaktör
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 232
Niklas Labart
IT-specialist
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 774 56
Nelly Laitinen
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 773 35
Jonas Lillqvist
Ledande förlagsredaktör
Förlag, Förlagsredaktionen
09 618 775 11
Ida-Lotta Lind
Redaktionsassistent
Förlag, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 772 37
Ville Lindholm
Redaktionsassistent
Förlag, Henry Parlands Skrifter
09 618 775 20
Pia Lindholm (tjänstledig)
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 65
Yrsa Lindqvist
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 52
Kristina Linnovaara
Arkivchef
Arkiv, Arkivets ledning
09 618 774 54
Kaisa Luoma (tjänstledig)
Arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 774 68
Jonas Lång
Kanslichef
Sekretariat
09 618 773 31