Kontakt

Postadress:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158, 00171 Helsingfors

Svenska litteratursällskapet  i Finland
Handelsesplanaden 23
65100 Vasa

Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi

Besöksadress
SLS i Helsingfors
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors
Finland
Postadress
PB 158
00171 Helsingfors
Finland
Besöksadress
SLS i Vasa
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Finland
Postadress
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Finland
Rosita Wiberg
VD-assistent
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 77 221
Frida Wickholm
Redaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 19
Mats Wikholm
IT-chef
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 775 09
Sarah Wikner (tjänstledig)
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
09 618 775 26
Hans Wiljanen
Fastighetschef
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 771 77
Susanne Österlund-Pötzsch
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 771 24