Kontakt

Postadress:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158, 00171 Helsingfors

Svenska litteratursällskapet  i Finland
Handelsesplanaden 23
65100 Vasa

Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi

Besöksadress
SLS i Helsingfors
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors
Finland
Postadress
PB 158
00171 Helsingfors
Finland
Besöksadress
SLS i Vasa
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Finland
Postadress
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Finland
Karin Lund
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 77 516
Kaisa Luoma
Informationskoordinator
Administration, Ekonomi
09 618 774 67
Jonas Lång
Kanslichef
Sekretariat
09 618 773 31
Jonatan Lång
Ekonomiassistent
Administration, Ekonomi
040 630 6536
Marie Lönnblad (tjänstledig)
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 01
Kai Martonen
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
06 319 56 16
Maria Miinalainen
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 36
Anna Movall
Digital koordinator
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 30
Marika Mäklin
Kommunikationschef
Kommunikation
09 618 77 532
Märtha Norrback
Äldre redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 75
Susanna Nygård
Receptionist
Kommunikation
Ingela Nygård Jungar
Personalchef
Administration, Ekonomi
09 618 771 25
Magnus Nylund
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 30
Fredrica Nyman
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 775 72
Niklas Nyqvist
Projektforskare
Forskning, Balladprojektet
09 618 777
Marina Näsman
Nämndforskare
Forskning, Samhällsvetenskapliga nämnden
09 618 777
Ninny Olin
Ekonomichef
Administration, Ekonomi
09 618 772 23
Marcus Orlo
Controller
Administration, Ekonomi
09 618 772 27
Katarina Pihlflyckt
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 10
Elina Pitkonen Piguet
Controller
Administration, Ekonomi
09 618 775 79
Antti Pokela
Grafiker
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 775 67
Johan Pyy
Enhetschef
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 77 332
Agneta Rahikainen
Marknadsföringschef
Kommunikation, Helsingforsmässan
09 618 775 14
Hedvig Rask
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 18
Janne Rentola
Fotograf
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 774 62
Annika Richard
Producent
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 05
Hanna Riska
Försäljningskoordinator
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 775 35
Marika Rosenström
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 51
Kajsa Rytikoski
Forskningsadministratör
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 19
Miriam Rönnqvist (tjänstledig)
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
Sara Rönnqvist (tjänstledig)
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 775 78
Martin Salonen
IT-specialist
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 774 57
Karin Sandell
Nämndforskare
Forskning, Traditionsvetenskapliga nämnden
09 618 777
Jörgen Scholz
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 06
Margareta Selén
Ekonomisekreterare
Administration, Ekonomi
09 618 772 24
Robert Stjernberg
Redaktionsassistent
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 54
Hanna Strandberg
Arkivarie (vikariat)
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 65
Elisabeth Stubb
Redaktör
Arkiv, Edelfelt
09 618 77 102
Marie-Louise Sundström
Arkivsekreterare
Arkiv, Arkivets ledning
09 618 774 55
Synnöve Svanström
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 5603
Lisa Södergård
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 775 27
Karola Söderman
Informationsförvaltningschef
Informationsförvaltning, Informationsförvaltning
09 618 774 88
Jennica Thylin-Klaus
Utgivningschef
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 771 11
Tuuli Toivola
Digitaliseringskoordinator
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 775 42
Pia Uppgård
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa