Borgå

Borgå, yngre kvinna
Borgå, yngre man
Borgå, äldre kvinna
Borgå, äldre man

Borgå landskommun

Borgå landskommun, yngre kvinna
Borgå landskommun, två yngre män
Borgå landskommun, äldre man
Äldre inspelning från Borgå landskommun

Bromarv

Bromarv, yngre man
Bromarv, äldre kvinna och man

Ekenäs

Ekenäs, äldre kvinna och man
Ekenäs, yngre kvinna och man
Ekenäs, yngre man

Ekenäs landskommun

Ekenäs landskommun, yngre man
Ekenäs landskommun, yngre kvinna
Ekenäs landskommun, äldre man

Esbo

Esbo, två yngre män
Esbo, yngre kvinna
Esbo, yngre kvinna
Esbo, äldre kvinna
Esbo, yngre man
Esbo, äldre man
Esbo, äldre kvinna
Äldre inspelning från Esbo

Grankulla

Grankulla, yngre man
Grankulla, äldre man
Grankulla, yngre kvinna

Hangö

Hangö, yngre man
Hangö, yngre kvinna
Hangö, äldre kvinna
Hangö, äldre man

Helsinge

Äldre inspelning från Helsinge

Helsingfors

Helsingfors, yngre kvinna
Helsingfors, yngre kvinna
Helsingfors, yngre man
Helsingfors, yngre man
Helsingfors, äldre kvinna
Helsingfors, äldre man
Helsingfors, äldre man

Ingå

Ingå, yngre kvinna
Äldre inspelning från Ingå
Ingå, äldre man

Karis

Karis, yngre man
Karis, äldre kvinna
Äldre inspelning från Karis

Kotka

Kotka, äldre man
Kotka, yngre kvinna
Kotka, yngre man
Kotka, äldre kvinna

Kyrkslätt

Kyrkslätt, yngre man
Kyrkslätt, äldre man

Lappträsk

Lappträsk, yngre kvinna
Lappträsk, yngre man
Lappträsk, äldre kvinna
Lappträsk, äldre man
Äldre ljudprov från Lappträsk

Liljendal

Liljendal, yngre kvinna
Liljendal, äldre man

Lovisa

Lovisa, yngre kvinna
Lovisa, yngre man
Lovisa, två äldre kvinnor
Lovisa, äldre man

Mörskom

Mörskom, yngre man

Pernå

Pernå, två yngre kvinnor
Pernå, äldre man och kvinna

Pojo

Pojo, yngre man
Pojo, äldre kvinna

Pyttis

Äldre inspelning från Pyttis
Pyttis, äldre kvinna

Sibbo

Sibbo, yngre kvinna
Sibbo, äldre man

Sjundeå

Äldre inspelning från Sjundeå
Sjundeå, yngre man

Snappertuna

Snappertuna, yngre man

Tenala

Tenala, yngre kvinna
Tenala, äldre kvinna
Äldre inspelning från Tenala

Vanda

Vanda, yngre kvinna
Vanda, äldre kvinna