Kronoby

Kronoby, yngre kvinna
Kronoby, äldre man

Nedervetil

Äldre inspelning från Nedervetil
Nedervetil, yngre kvinna
Nedervetil, yngre man
Nedervetil, äldre kvinna

Terjärv

Terjärv, yngre kvinna
Terjärv, yngre man
Terjärv, äldre man