Björköby

Björköby, äldre kvinna och man
Björköby, yngre man

Korsholm

Korsholm, yngre kvinna
Korsholm, äldre kvinna

Kvevlax

Kvevlax, yngre man
Kvevlax, äldre man
Äldre inspelning från Kvevlax

Replot

Replot, yngre kvinna
Replot, äldre man
Äldre inspelning från Replot

Solf

Solf, yngre man
Solf, äldre kvinna