Borgå

Borgå, äldre kvinna
Borgå, äldre man
Borgå, yngre kvinna
Borgå, yngre man

Borgå landskommun

Borgå landskommun, yngre kvinna
Borgå landskommun, två yngre män
Borgå landskommun, äldre man
Äldre inspelning från Borgå landskommun