Brändö

Brändö, äldre kvinna och man
Äldre inspelning från Brändö

Eckerö

Eckerö, äldre kvinna
Äldre inspelning från Eckerö

Finström

Finström, äldre kvinna
Finström, äldre man
Äldre inspelning från Finström

Geta

Geta, yngre man
Geta, äldre kvinna

Hammarland

Hammarland, yngre kvinna och man

Jomala

Jomala, yngre man

Kumlinge

Kumlinge, yngre kvinna och man
Kumlinge, äldre kvinna
Kumlinge, yngre man

Lemland

Lemland, äldre kvinna och man

Lumparland

Lumparland, två yngre kvinnor

Mariehamn

Mariehamn, yngre man
Mariehamn, yngre kvinna
Mariehamn, äldre kvinna
Mariehamn, äldre man

Saltvik

Saltvik, yngre kvinna
Saltvik, äldre man
Äldre inspelning från Saltvik

Sund

Sund, yngre man

Vårdö

Vårdö, yngre kvinna
Vårdö, yngre man