Brändö

Äldre inspelning från Brändö
Brändö, äldre kvinna och man

Eckerö

Eckerö, äldre kvinna
Äldre inspelning från Eckerö

Finström

Äldre inspelning från Finström
Finström, äldre kvinna
Finström, äldre man

Geta

Geta, yngre man
Geta, äldre kvinna

Hammarland

Hammarland, yngre kvinna och man

Jomala

Jomala, yngre man

Kumlinge

Kumlinge, yngre kvinna och man
Kumlinge, äldre kvinna
Kumlinge, yngre man

Lemland

Lemland, äldre kvinna och man

Lumparland

Lumparland, två yngre kvinnor

Mariehamn

Mariehamn, yngre kvinna
Mariehamn, äldre kvinna
Mariehamn, äldre man
Mariehamn, yngre man

Saltvik

Äldre inspelning från Saltvik
Saltvik, yngre kvinna
Saltvik, äldre man

Sund

Sund, yngre man

Vårdö

Vårdö, yngre man
Vårdö, yngre kvinna