Dragsfjärd

Dragsfjärd, äldre man
Dragsfjärd, yngre kvinna

Hitis

Hitis, yngre man
Hitis, äldre kvinna

Houtskär

Houtskär, yngre kvinna
Houtskär, yngre man
Äldre inspelning från Houtskär

Iniö

Iniö, äldre man och kvinna
Iniö, yngre kvinna

Kimito

Kimito, yngre kvinna
Kimito, yngre man
Kimito, äldre kvinna
Äldre inspelning från Kimito

Korpo

Äldre inspelning från Korpo
Korpo, äldre man och kvinna

Nagu

Nagu, yngre kvinna
Nagu, yngre man
Nagu, äldre kvinna
Nagu, äldre man
Äldre inspelning från Nagu

Pargas

Pargas, yngre kvinna
Äldre inspelning från Pargas
Pargas, yngre man
Pargas, äldre kvinna
Pargas, äldre man

Västanfjärd

Västanfjärd, yngre kvinna
Västanfjärd, äldre man

Åbo

Åbo, yngre man
Åbo, äldre kvinna
Åbo, äldre man
Åbo, yngre kvinna
Åbo, yngre kvinna
Åbo, yngre man