Om SLS digitala material

På SLS webbplats hittar du digitaliserat material som vi presenterar på olika sätt.

Våra fotografier i albumen på Flickr får du fritt ladda ner och använda. Här hittar du bl.a. bilder från ett svunnet Helsingfors men också bilder på J.L. Runeberg och hans familj, fotografier tagna av Edith Södergran, Zacharias Topelius familjefotografier, fotografen Karl Emil Ståhlbergs ateljéporträtt m.m. Bland albumen finns även ett som heter Okända platser – du är välkommen att själv delta i identifieringen av bilderna!

Våra webbutställningar presenterar arkivmaterial kring olika personer, platser eller teman. Här kan du läsa om fotografen Karl Emil Ståhlberg, om fotografiets utveckling och om bilden i förändring – om bildmanipulation på 1800-talet. Fotoutställningen Vasa förr och nu visar platser i Vasa som förändrats över tid, Namnen i våra städer tar dig till platser med olika inofficiella namn och Hundra år av resande visar bilder ur arkivet med anknytning till resande under 1900-talet. Du kan även läsa ett tjugotal författarporträtt. Författarna som vi presenterar här har alla sitt arkiv hos oss och de har uppmärksammats på vår webbsida med anledning av ett aktuellt jubileumsår.

Våra webbutgåvor inom digital humaniora är informativa helheter som kombinerar digitaliserat råmaterial med sökfunktioner och har som syfte att beskriva, visualisera och analysera digitala data inom humaniora. Våra webbutgåvor riktar sig till specialister, forskare och andra som är ute efter ett rikt och sökbart forskningsmaterial. Vi presenterar Albert Edelfelts brev, Zacharias Topelius skrifter, Finlandssvenska bebyggelsenamn, Finlands svenska folkdiktning, Förvaltningshistorisk ordbok och projektet Spara talet.

Vårt digitala arkivmaterial finns också tillgängligt på den nationella sökportalen Finna och i EU:s digitala bibliotek Europeana.