Topelius dagböcker, Almanacka för året 1828. Nationalbiblioteket. Foto: SLS/Janne Rentola
18.4.2017

Zacharias Topelius arkiv upptaget bland Unescos världsminnen

De första arkiven till den finländska förteckningen över världsminnen har valts ut. Zacharias Topelius arkiv är ett av dem.

Världsminnesprogrammet (Memory of the World) samordnas av Unesco. Målet är att säkra världens skriftliga kulturarv t. ex. genom att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv och öka tillgängligheten till arkiven. Till programmet hör ett internationellt register över dokument och samlingar med internationell räckvidd, The Memory of the World Register.

Arkivmaterialet om Topelius finns i Nationalbibliotekets och SLS ägo. Delar av Topelius arkiv blir digitalt tillgängliga tack vare ett långvarigt samarbete mellan SLS och Nationalbiblioteket. Den historisk-kritiska utgåvan Zacharias Topelius Skrifter (topelius.fi) är fritt tillgänglig och utges av SLS sedan 2010. Topelius korrespondens med förlag och översättare, sammanlagt 990 brev, utkom 2013 och 2015. Av de 3 500 sidorna med föreläsningar i geografi och historia utkommer största delen i höst. Topelius korrespondens med föräldrarna och hans dagböcker 1832–1840 utkommer hösten 2018.

Zacharias Topelius inflytande på Finlandsbilden är svårt att överskatta. Arkivmaterialet om Topelius i Nationalbibliotekets och SLS ägo avspeglar generationers liv och verk, framväxten av Topelius författarskap, hans insatser som tidningsman, akademisk lärare, folkbildare och som en av nationen Finlands arkitekter. Arkivet i sig visar på mer än hundra år av växlande principer för att bevara, gallra och förmedla, från inbundna manuskript till fritt tillgängliga digitala faksimil. Topelius verk och gärning är en levande del av det finländska kulturarvet och får nu officiell status som  kulturarv på tröskeln till författarens 200-årsjubileum.  

Läs mer