SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut musik i sin serie Folkmusik från Finlands svenskbygder.
18.8.2017

Vill du ge ut musik i samarbete med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut? Ansök senast 2.10.2017

Planerar du att ge ut din musik nästa år? SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) utlyser nu möjlighet till utgivningssamarbete mellan musikutövare och SLS/FMI. Utgivningen sker i institutets skivserie Folkmusik från Finlands svenskbygder i CD-format samt på nätet.

Utgivningen sker under 2018 inom ramen för institutets fastställda verksamhetsplan och -budget. Ett avtal uppgörs mellan samarbetsparterna. SLS/FMI reserverar resurser för utgivningens tryckkostnader, tillståndsavgifter, nätspridning och marknadsföring. SLS/FMI deltar också i utformningen av skivkonvolut.    

Till ansökan ska bifogas:

  •  en demoinspelning i mp3-format, minst 15 minuter lång.
  •  en projektbeskrivning med tidtabell för utgivning och budget där projektets helhetsfinansiering framgår. Utgivningen ska ske 2018.

Den fritt formulerade ansökan riktas till redaktionsrådet för FMI och ska vara SLS/FMI tillhanda senast 2.10.2017. Ansökningen skickas till niklas.nyqvist@sls.fi.

Tilläggsuppgifter ges av institutschef Niklas Nyqvist, niklas.nyqvist@sls.fi, tel. (06) 319 5605.