Vill du bli ny invånare på författargården Abrams?
18.9.2018

Vill du bli ny invånare på författargården Abrams?

Svenska litteratursällskapet i Finland söker en ny boende till Abramsgården i Andkil, Vörå. Både skönlitterära och vetenskapliga författare kan ansöka om boenderätten och även personer verksamma inom andra kultursektorer kan komma i fråga.

Gården är uppförd kring sekelskiftet 1800 och donerades till sällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. Gården invigdes 1992 som hem för en svenskspråkig författare. SLS står för underhållet, men den boende svarar själv för löpande kostnader som vatten, el, värme och sophämtning. Gården är delvis möblerad och blir ledig för inflyttning enligt överenskommelse. Rätten att bo i Abramsgården beviljas i första hand för en tid om åtminstone tre år. 

Närmare upplysningar ges av kanslichef Jonas Lång, per e-post jonas.lang@sls.fi eller per tfn 09-618 773 31 tisdagen den 25 september kl.10.00-12.00.

Ansökan om boenderätten görs elektroniskt via https://www.lyyti.in/Abrams senast den 15 oktober 2018.

Beslut om vem som utsetts tas i november och alla sökande meddelas.