Vi söker en redaktionschef
15.5.2017

Vi söker en redaktionschef

SLS ger ut vetenskaplig litteratur med anknytning till den svenskspråkiga kulturen i Finland. Ämnesområdena spänner över historia, litteraturvetenskap, svenska språket, etnologi, folkloristik och samhällsvetenskaper.

Till redaktionschefens uppgifter hör bland annat att:

  • Leda, utveckla och administrera dels de projekt som är knutna till SLS utgivning, dels det redaktionella arbetet inom allmänna redaktionen
  • Ansvara för uppföljningen och koordineringen av verksamheten inom projekten och allmänna redaktionen
  • Delta i internt utvecklingsarbete samt i både internt och externt samarbete.

Redaktionschefen rapporterar till utgivningschefen. Befattningen innefattar personalansvar. Placeringsorten är Helsingfors.

Egenskaper och kompetenser som förväntas av redaktionschefen:

  • Högre högskoleexamen inom något av SLS centrala ämnesområden
  • Förmåga att leda strategiskt och långsiktigt
  • Kännedom om förlagsbranschen
  • Erfarenhet av digital kommunikation
  • Erfarenhet av redaktionellt arbete med vetenskapliga texter 
  • Erfarenhet av budgetering och uppföljning.

Bland personliga egenskaper värdesätter vi stresstålighet, flexibilitet och god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Vi erbjuder en öppen och trevlig arbetsmiljö på svenska, mångsidiga arbetsuppgifter, möjlighet att utveckla både dig själv och arbetsprocesserna samt goda personalförmåner.

Sänd din ansökan med CV och referenser per e-post till rekry@sls.fi senast 31.5.2017. Tilläggsuppgifter ges av utgivningschef Jennica Thylin-Klaus (09 618 771 11) måndag 22.5  kl. 14–15, fredag 26.5 kl. 10–12 och måndag 29.5 kl. 11–12 eller per e-post: jennica.thylin-klaus@sls.fi.