Vi söker en forskare (vikariat)
30.5.2017

Vi söker en forskare (vikariat)

SLS söker en forskare i svenska språket för tiden 1.10.2017–31.1.2019. 

Befattningen kan sökas av en person som skriver doktorsavhandling eller bedriver postdoktoral forskning i svenska språket, särskilt svenskan i Finland, inom något av ämnena svenska/nordiska språk, översättning eller pedagogik. Lönen är 2 306 €/månad plus ett eventuellt tillägg baserat på akademisk examen och arbetserfarenhet. Forskaren är sekreterare i språkvetenskapliga nämnden.

Ansökan ska vara inlämnad till forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, PB 158, 00171 Helsingfors senast 7.8.2017. Curriculum vitae, forskningsplan (max. 10 000 tecken exkl. litteraturförteckning) och eventuella rekommendationer ska bifogas till ansökan. Intyg över antagning till doktorandstudier bifogas. Ifall forskningsplanen gäller postdoktoral forskning ska förhandsgranskarnas utlåtanden eller intyg över doktorsexamen bifogas. Forskningsplanen och meritförteckningen skickas därtill per e-post till christer.kuvaja@sls.fi

Närmare upplysningar ges av forskningschef Christer Kuvaja (e-post: christer.kuvaja@sls.fi, tfn 09 61 87 71 01, mobil 040 152 23 14).