Utlysning av medel för postdoktoral befattning i historia
31.8.2017

Utlysning av medel för postdoktoral befattning i historia

Svenska litteratursällskapet utlyser medel att söka för en tvåårig postdoktoral befattning i historia. Forskningen ska behandla det svenska i Finland. Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen (med eventuella tillägg för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter).

Befattningen förläggs till ett universitet i Finland. Universitetet kan använda forskarens arbetsinsats för annat än forskning till högst 5 procent av forskarens arbetstid. Lönen utbetalas enligt universitetets lönenivå.

Inom ramen för sin tjänst ska forskaren utifrån historiska perspektiv bidra till och förnya forskningen om det svenska i Finland, i enlighet med SLS historiska nämnds uppdrag.  Forskare vars forskningsplaner uppfyller dessa kriterier kan söka, oberoende av modersmål, universitet och land.

Ansökan lämnas in elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1.9–29.9.2017. Följ anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd.

Innan ansökan görs ska forskaren kontakta det universitet vid vilken hen ämnar bedriva forskning och till ansökan bifoga ett intyg över att universitetet är villigt att ta emot forskaren. Befattningen ska börja senast den 1 september 2018.

För närmare information kontakta forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi) eller historiska nämndens ordförande Ann-Catrin Östman (aostman@abo.fi)