Zacharias Topelius brev till modern Sofia Topelius, daterat den 14 april 1862. Brevet finns i Nationalbibliotekets samlingar.
9.8.2018

Ung och privat Topelius överraskar i dagböcker och brev

Glada fester, amorösa äventyr och ungdomliga upptåg. I två nya utgåvor möter vi en annan sida av sagofarbrorn Zacharias Topelius. Hans dagböcker och brev till modern Sofia Topelius ger läsaren en inblick i den unge, tillsvidare okände författarens liv.

SLS firar Topelius 200-årsjubileum med att ge ut författarens dagböcker, den tidigare opublicerade korrespondensen med modern samt ett urval av hans kändaste, och några bortglömda, dikter.

Topelius Dagböcker utkommer i tryck i tre band, som epub samt digitalt på topelius.sls.fi, och omspänner drygt åtta år av hans ungdom. I dagböckerna möter vi en ung, viril student med ett rätt så uppsluppet leverne. Anteckningarna inleds med den första resan till studiestaden Helsingfors i oktober 1832 och avslutas 1840, det år han fyllde 22 och promoverades till magister. Dag för dag skildrar Topelius livfullt studieliv, nöjen och aktualiteter. Läsaren får en mycket mångsidig bild av livet på 1830-talet.

Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna sträcker sig från 1829 när Topelius började skolan i Uleåborg till 1868 då modern Sofia Topelius dog i sviterna av hungerårets farsoter. I brevväxlingen får vi följa den unge Topelius väg från skolgosse och student till journalist, författare, professor och familjefar. Samtidigt ger breven en inblick i Sofia Topelius liv: hur gestaltade sig världen för en kvinna som ansvarade för ett jordbruk, vilken roll spelade familj och släkt och vilket slags aktörskap var möjligt för en änka och högreståndskvinna? Hur såg förhållandet ut mellan mor och son? Korrespondensen publiceras på topelius.sls.fi.

Läs mer:

Zacharias Topelius Dagböcker

Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna

Dikter i urval

Zacharias Topelius Skrifter