Svenska litteratursällskapet är med och stöder innovationstävlingen Sekelskaparna
14.10.2016

Svenska litteratursällskapet är med och stöder innovationstävlingen Sekelskaparna

Svenska litteratursällskapet i Finland är en av de 40 finländska fonder och stiftelser som är med och understöder den nya innovationstävlingen Sekelskaparna. Sekelskaparna är en allmän innovationstävling med fokus på ungas välmående och framtid, som ordnas för att fira Finlands hundraårsjubileum. Avsikten med tävlingen är att hitta innovationer som kan främja ungas välbefinnande, och som kan öka deras deltaktighet i samhället både i samtid och framtid.

Läs mer om Sekelskaparna på tävlingens hemsida