Studentpriset 2017
31.5.2017

Studentpriset 2017

Svenska litteratursällskapet i Finland delar i år för andra gången ut ett studentpris för bästa prestation i studentprovet i ämnena modersmål, historia och samhällsvetenskap i svenskspråkiga skolor i Finland. Studentpriset instiftades 2016.

”Lärare och elever är en viktig målgrupp för SLS. Studentpriset är en del av vår satsning på skolan. Genom priset vill vi öka gymnasieelevernas intresse för humanistiska ämnen och samhällsvetenskaper”, säger SLS forskningschef Christer Kuvaja.

Priset utdelas i år till tre studenter som utexamineras läsåret 2016−2017. Pristagarna får ett pris om 1000 euro var och ett diplom.

Följande studenter premieras:

Studentpriset i modersmål tilldelas Emma Henelius, Kimitoöns gymnasium. Läs Emmas uppsats här. 

Studentpriset i historia går till Lotta Storbacka, Vasa Övningsskola

Studentpriset i samhällslära tilldelas Albert Ulenius, Ålands lyceum

Prisutdelningen hålls på Svenska litteratursällskapets hus (Riddaregatan 5) i Helsingfors fredagen den 9 juni klockan 15.00. 

Vi gratulerar pristagarna!