Stipendier att söka
30.8.2017

Stipendier att söka

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom historia, kulturhistoria, etnologi, folkloristik, teologi, kyrkohistoria, miljövård, teknologi, ekonomi, statistik, musikvetenskap, bildkonst och tonsättning samt för svenska språkets fortbestånd och för tryckningsbidrag.

Ansökan lämnas in elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1.9–29.9.2017. Läs anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant.

Se stipendier enligt ämnesområden

För närmare information kontakta
forskningssekreterare Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi)
eller
forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi).