Stadsliv, jazz och 1920-tal i ny utgåva av Henry Parlands dikter
26.9.2018

Stadsliv, jazz och 1920-tal i ny utgåva av Henry Parlands dikter


De vida byxornas program:
vi skall vara
mera kläder,
mindre människor,
och själen insydd i uppslagen.

 

I Dikter samlas alla Henry Parlands dikter, bland dem arkivfynd, en limerick och lite tvålreklam. Av 416 dikter som ingår i volymen publiceras närmare hälften för första gången.

Henry Parland (1908–1930) var den yngste i den första generationen modernister i Finland. Till skillnad från de andra modernisterna såg Parland på människan med distans. Han lyfte i stället fram tingen och den moderna stadens bilar, hus och biografer. Hans poesi är späckad av humor och ironi.

Dikter är en vetenskaplig utgåva, utgiven av Per Stam som också står för inledning och kommentarer. Boken ger en överblick av Parlands lyriska författarskap och dess utveckling. Läsaren får följa med hur författaren sökte sig fram, hur han hittade och utvecklade sin egen estetik.

Dikter finns till salu i Vetenskapsbokhandeln och finns gratis tillgänglig i utökad form på parland.sls.fi. Dikter är den första delen i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter.