Sök stöd för musik och bildkonst från SLS
5.9.2017

Sök stöd för musik och bildkonst från SLS

I höstens ansökningsrunda som är öppen för ansökningar 1.9–29.9.2017 kan stipendium eller understöd även sökas för musik och bildkonst.

Inom musikens område beviljas stipendier eller understöd åt personer eller organisationer för:

  • Forskning kring och publicering av verk om Fredrik Pacius
  • Omfattande framförande av Pacius verk och annan verksamhet i Pacius anda

År 2017 är det också möjligt att söka ett understöd om 1 000-20 000 euro för ett experiment- eller utvecklingsarbete inom musikens område som kreativt granskar musik och nationalism. Projektet kan utgå från Pacius roll som ”den finska musikens fader” eller det finska nationsbygget, men temat kan även tolkas friare. Projektet bör genomföras före utgången av 2018.   

Det finns inga begränsningar beträffande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

Medlen beviljas ur Fredrik Pacius minnesfond.

Stipendier eller understöd beviljas för att främja bildkonst, måleri, skulptur, grafik och tonsättningskonst, som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare

Ansökan lämnas in elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1.9–29.9.2017. Läs anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant.

Se stipendier enligt ämnesområden.

Till ansökan.

För närmare information kontakta:

forskningssekreterare Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi)
eller
kanslichef Jonas Lång (09 618 773 31, jonas.lang@sls.fi). 
 

Bild: Fredrik Pacius, 1850. Fotograf C.A. Hårdh, SLS/ Runebergsbibliotekets samlingar (SLSA 1160_109)