SLS språkprojekt om svenskan i Finland utökas med två böcker
13.6.2017

SLS språkprojekt om svenskan i Finland utökas med två böcker

SLS språkprojekt om den svenska som talas och skrivs i Finland, Svenskan i Finland – i dag och i går, har utökats med två nya verk: Språk i skola och samhälle och Språk i prosa och press. Med de nya böckerna fortsätter arbetet att beskriva svenskan i Finland som en regional varietet av det svenska språket och att belysa finlandssvenskans sociala och geografiska variation. I bokserien har tidigare utkommit två böcker om svenskan i Finland med fokus på tal: Dialekter och småstadsspråk och Gruppspråk, samspråk, två språk.

Fokus för de två nya böckerna är språket i skrift i skönlitteratur, medier, skolan, näringslivet och hos myndigheterna. 

Språk i prosa och press handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press, där språkriktighetsfrågor inte upphör att väcka känslor och locka till debatt. Fem skribenter skriver om det finlandssvenska medielandskapet, finlandssvenska särdrag i skrift och författarnas och journalisternas språkarbete.

Språk i skola och samhälle visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö. Texter som ska informera måste vara tydliga, och översättningar måste motsvara originaltexter. Företagen bestämmer själva på vilka språk de ger service.

Redaktör för de båda nya volymerna är Marika Tandefelt, professor em. i svenska.