SLS söker en forskare i litteraturvetenskap
21.6.2018

SLS söker en forskare i litteraturvetenskap

Vi utlyser en befattning som forskare i litteraturvetenskap. Forskaren är sekreterare i litteraturvetenskapliga nämnden. Anställningen är treårig, men kan på ansökan och efter prövning förlängas med högst ett år. En kortare anställningstid än tre år är också möjlig. Anställningen tillträds den 1 januari 2019.

Anställningen kan sökas av en person som skriver doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid ett universitet i Finland eller av en postdoktoral forskare som är bosatt i Finland.
Forskningsämnet bör vara relevant för nämndens syfte som är att understödja och främja litteraturforskning som berör den svenska litteraturen i Finland.
Lönen är 2 383 €/månad plus ett eventuellt tillägg baserat på akademisk examen och arbetserfarenhet.

Ansökan ska vara inlämnad till forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, PB 158, 00171 Helsingfors senast 28.09 2018.
Curriculum vitae, forskningsplan (max. 10 000 tecken exkl. litteraturförteckning) och eventuella rekommendationer ska bifogas till ansökan. Intyg över antagning till doktorandstudier bifogas.
Hela ansökan skickas därtill per e-post till christer.kuvaja@sls.fi

Närmare upplysningar ges av forskningschef Christer Kuvaja (christer.kuvaja@sls.fi, tfn 09 618 771 01 eller 040 152 2314).