1918.Minä olin siellä – Jag var där är en tvåspråkig lärobok om inbördeskriget. Utges av Svenska litteratursällskapet och Finska Litteratursällskapet
6.3.2017

SLS och SKS ger ut tvåspråkig lärobok om inbördeskriget

1918. Minä olin siellä – Jag var där är en tvåspråkig lärobok om finska inbördeskriget. Den baserar sig på autentiskt arkivmaterial och ger en mångsidig bild av hur kriget påverkade individen och samhället. Arkivmaterialet kompletteras med uppgifter som vägleder eleven i arbetet med historiska källor och källkritik. Boken riktar sig till grundskolan (årskurs 7–9) och gymnasiet och kan användas inom undervisningen i historia, modersmål och finska.

Materialet består av dokument som fotografier, dagböcker och tidningsurklipp från 1918, men också av senare minnesskildringar och vittnesmål som inkommit till arkiven vid SLS och SKS. Eleven får bekanta sig med historiska källor och upptäcka vad de kan användas till. Bokens innehåll presenteras jämsides på svenska och finska.

Läroboken är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland och Finska Litteratursällskapet. Med anledning av Finlands 100-årsjubileum donerar sällskapen en klassuppsättning av boken till alla grundskolor (årskurs 7–9) och gymnasier i Finland. Ett exemplar av boken delas ut till alla kommunala bibliotek.

Det går inte att köpa boken, men den är fritt tillgänglig på adressen 1918.sls.fi.

Omslagsbild: Ett barn leker på gatan kort efter slaget om Tammerfors. CC BY Tampereen museot, Oscar Sundberg 10.4.1918