Kineiska muren. Illustration av Johanna Stenman, Sibelius-Akademin.
11.10.2017

SLS och Sibelius-Akademin bjuder skolbarn och studerande på mångsidig konsert

Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) bjuder skolorna i Svenskfinland på konsert i höst. På repertoaren står folk-, jazz- och konstmusik med finlandssvenska förtecken och artisterna får uppträda för fullsatta salonger.
 
Konserten Vägen hem – en vandring i finlandssvenska tonlandskap uppförs i oktober och november och är en del av det officiella Finland 100-programmet. Som värd för och arrangör för konserten står avdelningen för musikpedagogik vid Sibelius-Akademin, som i år firar 60-årsjubileum. Konserten möjliggörs tack vare bidrag från Fredrik Pacius minnesfond vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Konserten ges fyra gånger i Helsingfors och tre gånger i Vasa, i Musikhuset respektive Vasa Övningsskolas festsal. I huvudstadsregionen har inbjudan gått till elever i årskurs 1–7 samt till alla gymnasier. Konserten är gratis och intresset bland skolorna är enormt – konsertsalen i Musikhuset fylls fyra gånger, vilket betyder nästan 7000 åhörare. Flera skolor köar ännu för platser. Också i Vasa är det fullsatt och där får närmare 2000 barn och ungdomar ta del av evenemanget.
 
Såväl etablerade artister som långt hunna musikstuderande uppträder, bland andra Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Max Zenger, Toon Verheyen, Mikael Jakobsson samt en symfoniorkester under ledning av Kaapo Ijas. Konferencier är Nicke Lignell.

Marina Lindholm, projektledare för konserten och lektor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin har tillsammans med sina studerande utarbetat tillhörande pedagogiskt material så att man i skolorna kan förbereda sig och på så vis få ut mer av konserten. Materialet bygger på grundskolans nya läroplan, får användas fritt och även skolor som inte tar del av själva konserten kan dra nytta av det.

Det pedagogiska materialet hittas på www.uniarts.fi/vagenhem.

Illustration: Kineiska muren. Johanna Stenman/Sibelius-Akademin