SLS med i nygrundat nätverk för bevarandet av muntlig tradition
23.3.2018

SLS med i nygrundat nätverk för bevarandet av muntlig tradition

I mars 2018 har ett nytt nätverk för bevarande av muntlig tradition bildats. Muntlig tradition är en form av levande kulturarv som kan omfatta ett stort antal kulturella uttrycksformer, som till exempel ordspråk, gåtor, berättelser, rim och ramsor, sägner, myter, vitsar, visor, dikter och trollformler. Finland har förbundit sig att bevara immateriellt, levande kulturarv genom Unescos konvention, och det nya nätverket är ett steg i denna process. 

Avsikten med nätverket är att koordinera arbetet med bevarandet av muntlig tradition, och att fungera som knutpunkt för olika aktörer som arbetar med muntlig tradition och immateriellt kulturarv. Via nätverket kan man bl.a. sprida information om wikiförteckningen över levande kulturarv, och mötas i diskussioner kring utövande, överförande dokumenterande och bevarande av muntlig tradition. Verksamheten kooridneras av Museiverket.

Läs mer om det nya nätverket i Museiverkets pressmeddelande (på finska)

Källor: Wikiförteckningen över levande kulturarv 

Bild: Botaren Lurkun intervjuas. Valter W. Forsblom i studentmössa, 1916. Fotograf okänd. SLS/Sjukdomsbesvärjelser och omlagelser från Syd-Österbotten IV (SLS 267_18)